ငယ္ရြယ္စဥ္က ရိုက္ကူးထားတဲ့ပံုအတိုင္း ပုံတူျပန္လည္ရိုက္ကူးျပီး လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ တင္ခဲ့တဲ့ သားအဖႏွစ္ေယာက္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ငယ္ရြယ္စဥ္က ရိုက္ကူးထားတဲ့ပံုအတိုင္း ပုံတူျပန္လည္ရိုက္ကူးျပီး လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ တင္ခဲ့တဲ့ သားအဖႏွစ္ေယာက္

လူမွဳကြန္ယက္ေပၚမွာ ရယ္စရာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ စိတ္ညစ္စရာ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ရာ အပန္းေျဖစရာ ထိပ္လန္႔ဖြယ္ရာ အရွဳပ္အေထြးမ်ားနဲ႔ ေရာယွက္ေနခဲ့ျပီး ကမာၻၾကီးဟာ ရြာၾကီးတရြာလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ စံုတြဲ သားအဖ သားအမိ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ ခ်စ္စရာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးခဲ့ၾကျပီး လူမွဳကြန္ယက္မ်ားေပၚ တင္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 ခ်ားလ္စ္ နဲ႔ သူ၏သားျဖစ္သူ Tyler Walker တို႔ သားအဖကေတာ့ အသက္ေတြၾကီးမွ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေအာင္ဆိုျပီး ငယ္စဥ္က ရိုက္ကူးျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဓါတ္ပံုအတိုင္း ျပန္လည္ရိုက္ကူးကာ လူမွဳကြန္ယက္ ေဖ့ခ္ဘြတ္ေပၚမွာ ပံုႏွစ္ပံုကို ရွင္ျပီး တင္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသားအဖႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကေတာ့ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚမွာ တခဏအတြင္း လူသိမ်ားလာခဲ့ျပီး ေဝဖန္မွဳမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ကာ ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္။ 
 သူတို႔သားအဖႏွစ္ေယာက္ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ လူသိမ်ားလာျပီး ရွယ္ယာမ်ား လူၾကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားက ေဝဖန္ပုတ္ခက္ခဲ့ၾကျပီး တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ ဟာသအျဖစ္ပဲ ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရခ်ိဳးကန္တခုထဲတြင္ Tyler Walker သည္ သူ၏ ဖခင္ ခ်ားလ္စ္ရဲ့ ေပါင္ေပၚမွာ ငယ္စဥ္ကအတိုင္း ကိုယ္တံုးလံုးတီး ဖင္ေျပာင္အတိုင္း ခြထိုင္ခဲ့ျပီး ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးကား လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

MCNews
Source: elitereaders
လူမွဳကြန္ယက္ေပၚမွာ ရယ္စရာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ စိတ္ညစ္စရာ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ရာ အပန္းေျဖစရာ ထိပ္လန္႔ဖြယ္ရာ အရွဳပ္အေထြးမ်ားနဲ႔ ေရာယွက္ေနခဲ့ျပီး ကမာၻၾကီးဟာ ရြာၾကီးတရြာလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ စံုတြဲ သားအဖ သားအမိ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ ခ်စ္စရာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးခဲ့ၾကျပီး လူမွဳကြန္ယက္မ်ားေပၚ တင္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 ခ်ားလ္စ္ နဲ႔ သူ၏သားျဖစ္သူ Tyler Walker တို႔ သားအဖကေတာ့ အသက္ေတြၾကီးမွ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေအာင္ဆိုျပီး ငယ္စဥ္က ရိုက္ကူးျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဓါတ္ပံုအတိုင္း ျပန္လည္ရိုက္ကူးကာ လူမွဳကြန္ယက္ ေဖ့ခ္ဘြတ္ေပၚမွာ ပံုႏွစ္ပံုကို ရွင္ျပီး တင္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသားအဖႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကေတာ့ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚမွာ တခဏအတြင္း လူသိမ်ားလာခဲ့ျပီး ေဝဖန္မွဳမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ကာ ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္။ 
 သူတို႔သားအဖႏွစ္ေယာက္ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ လူသိမ်ားလာျပီး ရွယ္ယာမ်ား လူၾကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားက ေဝဖန္ပုတ္ခက္ခဲ့ၾကျပီး တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ ဟာသအျဖစ္ပဲ ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရခ်ိဳးကန္တခုထဲတြင္ Tyler Walker သည္ သူ၏ ဖခင္ ခ်ားလ္စ္ရဲ့ ေပါင္ေပၚမွာ ငယ္စဥ္ကအတိုင္း ကိုယ္တံုးလံုးတီး ဖင္ေျပာင္အတိုင္း ခြထိုင္ခဲ့ျပီး ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးကား လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
MCNews
Source: elitereaders

လူမွဳကြန္ယက္ေပၚမွာ ရယ္စရာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ စိတ္ညစ္စရာ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ရာ အပန္းေျဖစရာ ထိပ္လန္႔ဖြယ္ရာ အရွဳပ္အေထြးမ်ားနဲ႔ ေရာယွက္ေနခဲ့ျပီး ကမာၻၾကီးဟာ ရြာၾကီးတရြာလို ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ စံုတြဲ သားအဖ သားအမိ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ ခ်စ္စရာ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးခဲ့ၾကျပီး လူမွဳကြန္ယက္မ်ားေပၚ တင္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 ခ်ားလ္စ္ နဲ႔ သူ၏သားျဖစ္သူ Tyler Walker တို႔ သားအဖကေတာ့ အသက္ေတြၾကီးမွ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေအာင္ဆိုျပီး ငယ္စဥ္က ရိုက္ကူးျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဓါတ္ပံုအတိုင္း ျပန္လည္ရိုက္ကူးကာ လူမွဳကြန္ယက္ ေဖ့ခ္ဘြတ္ေပၚမွာ ပံုႏွစ္ပံုကို ရွင္ျပီး တင္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသားအဖႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကေတာ့ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚမွာ တခဏအတြင္း လူသိမ်ားလာခဲ့ျပီး ေဝဖန္မွဳမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ကာ ေရပန္းစားလာခဲ့ပါတယ္။ 
 သူတို႔သားအဖႏွစ္ေယာက္ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ လူသိမ်ားလာျပီး ရွယ္ယာမ်ား လူၾကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားက ေဝဖန္ပုတ္ခက္ခဲ့ၾကျပီး တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကေတာ့ ဟာသအျဖစ္ပဲ ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရခ်ိဳးကန္တခုထဲတြင္ Tyler Walker သည္ သူ၏ ဖခင္ ခ်ားလ္စ္ရဲ့ ေပါင္ေပၚမွာ ငယ္စဥ္ကအတိုင္း ကိုယ္တံုးလံုးတီး ဖင္ေျပာင္အတိုင္း ခြထိုင္ခဲ့ျပီး ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးကား လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
MCNews
Source: elitereaders

Loading...