လာေရာက္ၾကည္႔ရႈသူေတြ ထိတ္ထိတ္ျပာျပာျဖစ္ခဲ႔ၾကရတဲ႔ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ - Reader Myanmar

Latest Posts

လာေရာက္ၾကည္႔ရႈသူေတြ ထိတ္ထိတ္ျပာျပာျဖစ္ခဲ႔ၾကရတဲ႔ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ
1.png

မီးမ်ားထိန္လင္းေနသည့္ ေနရာတစ္ခု၌ ကေလးငယ္ မ်ားစြာတို႔ ေဆာ့ ကစားေနၾကသည္။ ထိုသို႔ ကစားေနျခင္းက ကေ လးသဘာဝမို႔ ထူးဆန္းသည့္ ကိစၥေတာ့မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားေနသည္က ၎တို႔ ကစားရာေနရာျဖစ္သည္။ ကေလး ငယ္မ်ားသည္ ဖေယာင္းတိုင္မီးမ်ား ထြန္းညႇိထားသည့္ အုတ္ဂူျဖဴျဖဴတို႔ၾကား ေျပးလႊားေဆာ့က စားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ညက နက္သထက္နက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည့္ လူအုပ္ႀကီးက ၎တို႔၏ အလယ္ရွိ စည္းဝိုင္းသဖြ ယ္ေနရာကို ပို၍ အာ႐ံုတုိးစိုက္ လာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူအမ်ားစုမွာမူ အနီးအနားတြင္ မတ္တတ္ရပ္သူရပ္၊ ဟိုတစ္ စုဒီတစ္စုႏွင့္ လူအုပ္ႀကီးထံမွ ထြက္လာမည့္အသံကို နားစြင့္ေနၾကဟန္တူသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည့္အသံကို ဇရပ္အတြင္းမွ ေလာ္စပီကာ ျဖင့္ ေျပာေသာအခါ ယင္းလူအုပ္ႀကီးမွာ ပို၍ လႈပ္္ လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မူ ယင္းစည္းဝိုင္းနားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး ဆယ္မိနစ္ ခန္႔ မီးအေမွာင္က်သြားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဆယ္မိနစ္ ခန္႔အခ်ိန္သည္ သခ်ဳႋင္းႏွင့္ အနီးပတ္ ဝန္းက်င္ရွိ ေဝ မာနိကၿပိတၱာ၊ မကြၽတ္မလြတ္ေသးသူမ်ားအတြက္ ရည္စူးက်င္းပသည့္ ”အကြၽတ္အလြတ္” ပြဲ၏ အစာအာဟာရေကြၽးေမြး ခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။

”အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ”ဟူသည္ မကြၽတ္မလြတ္ေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္ ေဝမာနိကၿပိတၱာမ်ားအား ရည္စူးျပဳလုပ္ေပး သည့္ပြဲ လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ယင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးပါက ၿပိတၱာႏွင့္ မကြၽတ္မလြတ္ေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တစ္ေနရာတ ည္း တစ္ထုိင္တည္း ကြၽတ္လြတ္သြားၾကပါသလားဟု အျငင္းပြားဖြယ္ရာရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ထုိသို႔ေသာ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ကြၽတ္တန္းဝင္သြားၾကလွ်င္ တေလာကလံုး၌ နာနာဘဝ၊ ၿပိတၱာႏွင့္ သရဲတေစၧမ်ား လံုးဝမရွိေတာ့ သလားဟုလည္း ထပ္မံေစာဒက တက္စရာရွိလာႏုိင္ပါသည္။

ထုိသို႔ေသာ ေမးခြန္းတို႔၏အေျဖကို ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အကြၽတ္ အလြတ္ပြဲမ်ား အခမဲ့လိုက္လံျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ မႏၲေလးေအာင္ေျမ သာဇံၿမိဳ႕နယ္မွ ကလ်ာဏ မိတၱလူမႈကူညီေရးအသင္း၏ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္တင့္က အကြၽတ္အ လြတ္ပြဲလုပ္သူ၊ လွဴဒါန္းသူ ႏွင့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ၿပိတၱာမ်ားအၾကားရွိရမည့္အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ တကြ ေျဖသည္။

အကြၽတ္အလြတ္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎ပြဲကို (၁) မကြၽတ္ မလြတ္ျဖစ္ေနသည့္ ၿပိတၱာႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုရည္ စူးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ (၂) ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပြဲျပဳလုပ္သူမ်ား၏ အသံျဖင့္ဖိတ္ေခၚ ရမည္။ (၃) မကြၽတ္မလြတ္ေသး သူမ်ားအား ရည္စူးလွဴဒါန္းသည့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံသူမွာ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိကၡာျပည့္ စံုသည့္ ဆရာေတာ္ မ်ားျဖစ္ရမည္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ အမွ်အတန္းရယူၾကမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဘက္၌လည္း (၁) အကြၽတ္အ လြတ္ ပြဲ ေရစက္ခ်အမွ် ေဝခ်ိန္တြင္ ယင္းေ နရာ၌ ရွိေနရမည္။ (၂) အမွ်အတန္းရယူမည့္သူ၏ အကုသိုလ္အၾကြင္းအက်န္မ်ား ကုန္စင္ရမည္။ (၃) ၎တုိ႔ေရာက္ရွိေ ၾကာင္း အနံ႔၊ အသံတစ္ ခုခုျဖင့္ ျပသရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ နတ္တလင္းၿမိဳ႕၏ ေပါက္ပင္သုသာန္တြင္မူ သႀကၤန္ အၿပီးရက္ပိုင္းအတြင္း”အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ”ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည္။ သာ မန္အခ်ိန္မ်ား တြင္ လူစည္ကားရန္မဆိုႏွင့္ ျဖတ္လမ္းသဖြယ္ျဖစ္၍ တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသာ ျဖတ္သန္းတတ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ သခ်ဳႋင္းျဖတ္လမ္းအား ေယာင္၍ပင္ အသံုး မျပဳၾကေၾကာင္း နယ္ခံမ်ားက ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲအခ်ိန္တြင္မူ သခ်ဳႋင္းမွာ ထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့ေပ။

သခ်ႋဳင္းသို႔ လူႀကီးမ်ားသာမက ကေလးငယ္မ်ားကပါ လာေရာက္ၾကသည္။ မီးေရာင္မရႏိုင္သည့္ သခ်ဳႋင္းေနရာ တခ်ဳိ႕၌ပင္ ကေလးငယ္မ်ားသြားလာ လ်က္ရွိသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာတြင္မူ အေၾကာက္တရား မေတြ႕ရေခ်။ ကေလးသ ဘာဝေျပးလႊား ေဆာ့ကစားရန္သာ စိတ္အားသန္ဟန္ရွိေနသည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ားစြာ ကို လည္း သခ်ဳႋင္းအတြင္း ေတြ႕ ရၿပီး အခ်ဳိ႕က ပြဲလုပ္သူမ်ားကေပးထားသည့္ ဖေယာင္းတုိင္ ငယ္မ်ားကို ဂူမ်ားအေပၚတြင္ လိုက္လံ ထြန္းညႇိေပးေနၾကသ ည္။

အမွန္တကယ္ပင္ သခ်ဳႋင္းေျမေပၚတြင္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈျပဳေနသည့္ လူတို႔ကမနည္းမေနာ ျဖစ္သည္။ သခ်ဳႋင္းအဝင္တြင္ ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးရပ္ရန္ ေနရာပင္မရွိ။ မိသားစု လိုက္ လမ္းေလွ်ာက္ လာၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ”အကြၽတ္အလြ တ္ ပြဲ”ကို ည ၈ နာရီ၌စမည္ ဆုိေသာ္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ညဥ့္နက္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းၾကသည္။

နတ္တ လင္းၿမိဳ႕ ေပါက္ပင္သုသာန္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက ယခုကဲ့သို႔ သပ္သပ္ ရပ္ ရပ္မရွိ။ ခ်ံဳ ေတာႀကီးသာသာျဖ စ္ေနသည္ဟု သုျဗဟၼစာရီအဖြဲ႕ တြင္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္ ခန႔္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဘုိးဦးတင့္က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ခ်ံဳေတာႀကီးအား ရွင္းလင္း၍ ယခုကဲ့ သို႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ အုတ္ေျမတြင္းဆရာေတာ္ ဘႏၵႏၲဝိသုတ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)ဘႏၵႏၲသုမန အဂၢမဟာ ဂႏၳဝါစက ပ႑ိတက ႀကီးမွဴးေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ လူတို႔မျဖစ္မေန ေသရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူ မ်ား အားျမႇဳပ္ႏွံ သၿဂႋဳဟ္ေပး မည့္ ေနရာ အား ျဖစ္က တတ္ဆန္း မျဖစ္ေစလုိခဲ့ သည္က ဆရာေတာ္ႀကီး၏ စိတ္ကူးျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ စတင္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အကြၽတ္အလြတ္ပြဲမွာလည္း သခ်ဳႋင္းေျမသန္႔ ရွင္းသပ္ရပ္ လာေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ခုေသာအစဥ္ အလာလည္းျဖစ္ သည္ဟု ဦးတင္က ဆုိသည္။”ဆရာေတာ္က သခ်ဳႋင္းေျမႀကီးမလာေကာင္းဘူး ဆိုတဲ့အရာမ်ဳိးမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အကြၽတ္ အလြတ္ပြဲလုပ္ရင္ အနည္းဆံုး ဒီသခ်ဳႋင္းမွာေဆြမ်ဳိးေတြ ေသဖူးတဲ့သူေတာ့ လာမယ္။ လူ လာမ်ားရင္ သခ်ဳႋင္းက အရင္တုန္းကလုိ ခ်ဳံေတာႀကီး မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာလည္း ပါတယ္”

”အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ”သည္ ေၾကာက္လန္႔စရာမသြားအပ္သည့္ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သခ်ႋဳင္းေျမအား ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခုသဖြယ္ စည္ကားေစေသာ္ လည္း လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ဟု ယင္းပြဲမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သူ ဦးခင္ေမာင္တင့္က ဆိုသည္။

”လူေတြေၾကာက္တဲ့ သခ်ႋဳင္းကို မီးေတြထိန္လင္း ၿပီး လွေနေအာင္ တန္ဆာဆင္ရတယ္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္မူ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ၏ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ သုသာန္အား ေကာင္းမြန္ ေသာဇရပ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ သၿဂႋဳဟ္ စက္ႏွင့္ျဖစ္ေနေစၿပီျဖစ္သည္။

သခ်ဳႋင္းအဝင္လမ္းမွအစ ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ ရာေနရာအဆံုး ခ်ံဳပင္ျမက္ပင္မ်ား ဖံုးအုပ္မေနေတာ့။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေ တာ္မမူခင္ ၿမိဳ႕အ တြက္ျပဳ လုပ္ ေပးသြားသည့္ အႀကီးမားဆံုးေက်းဇူး တရားျဖစ္သည္ ဟု သုျဗဟၼစာရီအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုးက ဆုိသည္။

အဘိုးဦးတင္က သၿဂႋဳဟ္စက္ ထားရာ ေနရာသို႔ သြားကာ သၿဂႋဳဟ္စက္ တံခါးကို ဖြင့္လိုက္ရင္း ”လူ ရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ သုသာန္ဆိုတာနဲ႔ မကင္းပါဘူးဗ်ာ” ဟု ဆိုေလသည္။ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိ၊ မရွိဟူ သည္ ျပဳလုပ္သူ၏ စိတ္သေဘာထားေပၚ၌သာ သက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဆုေတာင္း ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ယခင္က အနိ႒ာ႐ံုဟု သတ္မွတ္ခံထား ရသည့္ သခ်ဳႋင္းေျမမ်ားမွာ လူသြား လူလာရွိလာ သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာသည္။ သခ်ဳႋင္းေျမေပၚတြင္ ေခ်ာ္မ လဲေစရန္ သတိေပးၾက သည့္လူအမ်ား က သား သမီးမ်ား သခ်ဳႋင္းေျမ အတြင္း ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနၾက သည့္အေပၚပိတ္ပင္ မႈေလ်ာ့နည္းစျပဳ လာသည္။ ”ေသ ေသာ သူသည္ သုသာန္သို႔သြား သည္”ဟု ဆုိေသာ္လည္း မေသခင္ကပင္ သုသာန္သို႔ သြားရဲလာရဲျဖစ္လာၾက သည္က မ်က္ျမ င္ဒိ႒ အက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္ဟု အကြၽတ္ အလြတ္ပြဲျပဳလုပ္ သူတို႔က ဆုိၾကသည္။

သုျဗဟၼစာရီအဖြဲ႕မွ အဘုိးဦးတင္ကမူ ”ယံုတာ မယံုတာ သူတို႔အလုပ္ေပါ့ဗ်ာ။ ၿပိတၱာေတြအတြက္ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲအာ ဟာရေကြၽးလို႔ သူတို႔မစားခဲ့ဘူး ဆုိရင္ေတာင္ ပိုး မႊားတိရစၧာန္ေတြ စားသြားလည္း ကုသိုလ္ရပါတယ္”ဟု ဆုိသည္။ အသ က္ ၁၉ ႏွစ္ခန္႔ရွိ ေမာင္ၿဖိဳးမင္းထက္က အကြၽတ္အလြတ္ပြဲကို လာေရာက္ျခင္းက ယခုႏွစ္ႏွင့္ ဆုိ လွ်င္ ႏွစ္ႏွစ္သာရွိေသး သည္ဟု ဆုိသည္။

”ယံုလို႔ရယ္ေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ မႏွစ္ကစ လာၾကည့္ျဖစ္တယ္။ အဲလူေတြလုိပဲ ေရွ႕ဆံုးေနရာနားမွာ တုိးၾကည့္တာေ လ”ဟု စည္းဝိုင္းနံေဘးေနရာကို လက္ ညႇဳိးထုိးျပသည္။

သူက တေစၧသရဲ မ်ားကိုယ္ထင္ျပကာ လာေရာက္စားေသာက္ၾကမည္ဟု ထင္၍ လာၾကည့္ ျခင္းဟုလည္း ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ သူထင္ထားသလုိ မျဖစ္ခဲ့။”ေကြၽးတာ အမဲသားဟင္းနဲ႔ တစ္ပံု၊ သက္သတ္လြတ္ကတစ္ပံု။ သက္သတ္ လြတ္ထမင္းပံုက အသား ဟင္းထမင္းပံုထက္ပိုေလ်ာ့ေန တာ ေတြ႕ရတယ္။

ဘာ ေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိဘူး” ဟု သူေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရပံုကို ဆုိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ပင္ ယခုႏွစ္လည္း လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခ င္းျဖစ္သည္ဟုေျပာ သည္။ မယံုၾကည္မႈဆုိ ျခင္းထက္ သိလုိစိတ္သာ မ်ားလာခဲ့ သည္ဟုသိရသည္။

အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ မ်ားအား တစ္ႏုိင္ငံလံုး လိုက္လံျပဳလုပ္ေနသည့္ ဦးခင္ေမာင္တင့္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕ အကြၽတ္ အလြတ္ပြဲသို႔ သီေပါၿမိဳ႕မွ မကြၽတ္ မလြတ္ေသး သူမ်ား တက္လာၾကေသာ္လည္း အစားအစာမ်ားစားခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း၊ အ မွ်အတန္းယူခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း သီေပါရွိ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ သဂၤဟမ်ားထံ အိပ္ မက္ေပးခဲ့ သည္ကို ႀကံဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဆိုသည္။ ”ေနာင္ခ်ဳိမွာ လွဴတဲ့အထဲမွာ သီေပါကလူေတြ မပါဘူးေလ။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြပါမွ ေရစက္ခ်အမွ်ေဝေပး ရင္ရတာ”ဟု ဦးခင္ေမာင္ တင့္က ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တုန္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ျပန္ေျပာင္းေျပာသည္။

”တခ်ဳိ႕ကအရမ္းသနားဖို႔ေကာင္းတယ္။ မိသားစုကလည္း ေသၿပီးၿပီးေရာ အလွဴအတန္းလုပ္မေပးၾကေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ အကြၽတ္အ လြတ္ပြဲက ေကာက္ ႐ိုးတစ္မွ်င္ပဲ” ၎ကအကြၽတ္အလြတ္ပြဲျပဳလုပ္သူ ဦးခင္ေမာင္တင့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ သြားၿပီျဖစ္ သည့္ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ႀကီးအပါအဝင္ ေရႊက်င္ ဆရာေတာ္၊ ျဗဟၼစိုရ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ တုိ႔၏ အဆံုး အမၾသဝါဒတရားမ်ားကိုခံယူ၍ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ မ်ား ဆက္ လက္ျပဳ လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ထို႔ျပင္ သူ႔ထံတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုလည္း ရွိေနေသးသည္ဟုဆိုျပန္သည္။ ယင္းက အကြၽတ္အ လြတ္ပြဲကို တစ္ဦးတည္းအလွဴရွင္ျဖင့္ လက္ခံက်င္းပမႈ မျပဳျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ ဟူသည္ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ မကြၽတ္မလြတ္ေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းကို စုစည္းကုသိုလ္ေပးျခင္းျဖစ္ရာ မိသားစုတစ္စုတည္း၏ သီးျခား အလွဴ အတန္းမျဖစ္လုိဟုလည္း ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းပြဲအေပၚယံုၾကည္မႈရွိလာရန္ မတိုက္တြန္းလိုေၾကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌သာမက ကမၻာေပၚရွိ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ၾကသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေသဆံုးၿပီးသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲကို ႏွစ္စဥ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၾကသည္။ ၎ဆုေတာင္းပြဲေန႔ကို ” All Soul’s Day ” ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ”All Saints’ Day ‘ႏွင့္ ဆက္စပ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းသိရသည္။

သရဲပြဲေတာ္ည” Hollowe’en Day ‘ကိုမူ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ညတြင္ က်င္းပၿမဲျဖစ္သည္။ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲကို ေသလြန္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္၌ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ ရည္စူးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ကာ သခ်ဳႋင္းမ်ားတြင္ မီးထြန္းျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအတြက္ ပန္းစည္း မ်ားခ်ကာ ဘာသာေရးအရ ဆုေတာင္းေပးၾက ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ သည္ ယံုၾကည္သူ တို႔အတြက္မူ မကြၽတ္မလြတ္သူမ်ားက အစားမ်ားလာေရာက္ စားေသာက္သည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း မယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္မူ ”ဘာမွလည္း မဟုတ္ပါဘူးကြာ”ဟု ဆုိကာ လွည့္ထြက္သြားၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစယံုၾကည္သူႏွင့္ မယံုၾကည္သူမ်ား ေရာ ျပြမ္းေနျခင္းကပင္
အကြၽတ္ အလြတ္ပြဲ၏ ညအခ်ိန္ကို စည္ကားေနေစခဲ့သည္။

”လာၾကည့္တဲ့လူေတြကေတာ့ အမွ်ေပးေဝမယ့္ ေန႔ထက္ ဒီလုိအစာေကြၽးမယ္ဆုိတဲ့ညမွာ ပိုမ်ားတာပဲ” ဟု သုျဗဟၼစာရီအဖြဲ႕၏ တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အစာ အာ ဟာရ ေကြၽးေမြးပြဲည ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း အကြၽတ္အလြတ္ပြဲလုပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ေတာ့ အလုပ္မၿပီးေသးေခ်။

သိမ္းဆည္းစရာမ်ား၊ လွည္း က်င္းစရာမ်ား ကို ေဝ ယ်ာဝစၥအဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ ႏွင့္ ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ေဝမာနိကၿပိတၱာႏွင့္မကြၽတ္မလြတ္သူမ်ားအတြက္ အမွ်အတန္းေပးေဝ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို ထပ္မံဖိတ္ၾကားရဦးမည္ဟုလည္း သိရသည္။

သခ်ဳႋင္း ကို ပြဲလမ္းသဘင္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္စည္ကားေစေသာ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ မျမင္ရေသာ အက်ဳိးရလဒ္ အျပင္ ျမင္သာထင္သာသည့္ ရည္မွန္း ခ်က္တစ္ခုလည္းပါေသး သည္ ဟု ဦးခင္ေမာင္တင့္က ဆိုသည္။ ယင္းမွာ …. ”ကြၽန္ေတာ္ ဘာလုိ႔ဒီအလုပ္ကို စြဲၿမဲလုပ္ေနလဲသိလား။ လူေတြရဲ႕အယူသီးမႈေတြကို တိုက္ ဖ်က္ခ်င္တယ္”ဟူ၍ျဖစ္သည္။

Credit : Popular Myanmar News Journal

မီးများထိန်လင်းနေသည့် နေရာတစ်ခု၌ ကလေးငယ် များစွာတို့ ဆော့ ကစားနေကြသည်။ ထိုသို့ ကစားနေခြင်းက ကေ လးသဘာဝမို့ ထူးဆန်းသည့် ကိစ္စတော့မဟုတ်။ သို့သော် ထူးခြားနေသည်က ၎င်းတို့ ကစားရာနေရာဖြစ်သည်။ ကလေး ငယ်များသည် ဖယောင်းတိုင်မီးများ ထွန်းညှိထားသည့် အုတ်ဂူဖြူဖြူတို့ကြား ပြေးလွှားဆော့က စားနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။

ညက နက်သထက်နက်လာသည်နှင့်အမျှ လူငါးဆယ်ကျော်ခန့်ရှိမည့် လူအုပ်ကြီးက ၎င်းတို့၏ အလယ်ရှိ စည်းဝိုင်းသဖွ ယ်နေရာကို ပို၍ အာရုံတိုးစိုက် လာကြသည်။ အချို့သော လူအများစုမှာမူ အနီးအနားတွင် မတ်တတ်ရပ်သူရပ်၊ ဟိုတစ် စုဒီတစ်စုနှင့် လူအုပ်ကြီးထံမှ ထွက်လာမည့်အသံကို နားစွင့်နေကြဟန်တူသည်။

သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကျပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည့်အသံကို ဇရပ်အတွင်းမှ လော်စပီကာ ဖြင့် ပြောသောအခါ ယင်းလူအုပ်ကြီးမှာ ပို၍ လှုပ်် လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကြသည်။ ထို့နောက်တွင်မူ ယင်းစည်းဝိုင်းနားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဆယ်မိနစ် ခန့် မီးအမှောင်ကျသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆယ်မိနစ် ခန့်အချိန်သည် သချုႋင်းနှင့် အနီးပတ် ဝန်းကျင်ရှိ ဝေ မာနိကပြိတ္တာ၊ မကျွတ်မလွတ်သေးသူများအတွက် ရည်စူးကျင်းပသည့် ”အကျွတ်အလွတ်” ပွဲ၏ အစာအာဟာရကျွေးမွေး ချိန်ပင် ဖြစ်သည်။

”အကျွတ်အလွတ်ပွဲ”ဟူသည် မကျွတ်မလွတ်သေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင် ဝေမာနိကပြိတ္တာများအား ရည်စူးပြုလုပ်ပေး သည့်ပွဲ လည်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ယင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပါက ပြိတ္တာနှင့် မကျွတ်မလွတ်သေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ တစ်နေရာတ ည်း တစ်ထိုင်တည်း ကျွတ်လွတ်သွားကြပါသလားဟု အငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိပါသည်။

ထို့အပြင် ထိုသို့သော အကျွတ်အလွတ်ပွဲများ ပြုလုပ်၍ ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြလျှင် တလောကလုံး၌ နာနာဘဝ၊ ပြိတ္တာနှင့် သရဲတစ္ဆေများ လုံးဝမရှိတော့ သလားဟုလည်း ထပ်မံစောဒက တက်စရာရှိလာနိုင်ပါသည်။

ထိုသို့သော မေးခွန်းတို့၏အဖြေကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အကျွတ် အလွတ်ပွဲများ အခမဲ့လိုက်လံပြုလုပ်ပေးနေသည့် မန္တလေးအောင်မြေ သာဇံမြို့နယ်မှ ကလျာဏ မိတ္တလူမှုကူညီရေးအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်တင့်က အကျွတ်အ လွတ်ပွဲလုပ်သူ၊ လှူဒါန်းသူ နှင့် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပြိတ္တာများအကြားရှိရမည့်အချက် အလက်များနှင့် တကွ ဖြေသည်။

အကျွတ်အလွတ်ပွဲပြုလုပ်မည့် သူများအနေဖြင့် ၎င်းပွဲကို (၁) မကျွတ် မလွတ်ဖြစ်နေသည့် ပြိတ္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရည် စူးပြုလုပ်ရမည်ဖြစ် သည်။ (၂) ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များကို ပွဲပြုလုပ်သူများ၏ အသံဖြင့်ဖိတ်ခေါ် ရမည်။ (၃) မကျွတ်မလွတ်သေး သူများအား ရည်စူးလှူဒါန်းသည့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို လက်ခံသူမှာ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာပြည့် စုံသည့် ဆရာတော် များဖြစ်ရမည် စသည့်အချက်များဖြင့် ပြည့်စုံရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် အမျှအတန်းရယူကြမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဘက်၌လည်း (၁) အကျွတ်အ လွတ် ပွဲ ရေစက်ချအမျှ ဝေချိန်တွင် ယင်းေ နရာ၌ ရှိနေရမည်။ (၂) အမျှအတန်းရယူမည့်သူ၏ အကုသိုလ်အကြွင်းအကျန်များ ကုန်စင်ရမည်။ (၃) ၎င်းတို့ရောက်ရှိေ ကြာင်း အနံ့၊ အသံတစ် ခုခုဖြင့် ပြသရမည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ နတ်တလင်းမြို့၏ ပေါက်ပင်သုသာန်တွင်မူ သင်္ကြန် အပြီးရက်ပိုင်းအတွင်း”အကျွတ်အလွတ်ပွဲ”ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ သာ မန်အချိန်များ တွင် လူစည်ကားရန်မဆိုနှင့် ဖြတ်လမ်းသဖွယ်ဖြစ်၍ တချို့သောသူများသာ ဖြတ်သန်းတတ်ကြသော်လည်း အများစုမှာ သချုႋင်းဖြတ်လမ်းအား ယောင်၍ပင် အသုံး မပြုကြကြောင်း နယ်ခံများက ဆိုသည်။ သို့သော် အကျွတ်အလွတ်ပွဲအချိန်တွင်မူ သချုႋင်းမှာ ထိုသို့မဟုတ်တော့ပေ။

သချႋုင်းသို့ လူကြီးများသာမက ကလေးငယ်များကပါ လာရောက်ကြသည်။ မီးရောင်မရနိုင်သည့် သချုႋင်းနေရာ တချို့၌ပင် ကလေးငယ်များသွားလာ လျက်ရှိသည်။ ကလေးငယ်များ၏ မျက်နှာတွင်မူ အကြောက်တရား မတွေ့ရချေ။ ကလေးသ ဘာဝပြေးလွှား ဆော့ကစားရန်သာ စိတ်အားသန်ဟန်ရှိနေသည်။ လူငယ်လူရွယ်များစွာ ကို လည်း သချုႋင်းအတွင်း တွေ့ ရပြီး အချို့က ပွဲလုပ်သူများကပေးထားသည့် ဖယောင်းတိုင် ငယ်များကို ဂူများအပေါ်တွင် လိုက်လံ ထွန်းညှိပေးနေကြသ ည်။

အမှန်တကယ်ပင် သချုႋင်းမြေပေါ်တွင် သွားလာလှုပ်ရှားမှုပြုနေသည့် လူတို့ကမနည်းမနော ဖြစ်သည်။ သချုႋင်းအဝင်တွင် ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးရပ်ရန် နေရာပင်မရှိ။ မိသားစု လိုက် လမ်းလျှောက် လာကြသူများလည်း ရှိသည်။ ”အကျွတ်အလွ တ် ပွဲ”ကို ည ၈ နာရီ၌စမည် ဆိုသော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ညဉ့်နက်ရန် စောင့်ဆိုင်းကြသည်။

နတ်တ လင်းမြို့ ပေါက်ပင်သုသာန်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ယခုကဲ့သို့ သပ်သပ် ရပ် ရပ်မရှိ။ ချုံ တောကြီးသာသာဖြ စ်နေသည်ဟု သုဗြဟ္မစာရီအဖွဲ့ တွင် နှစ်ပေါင်းနှစ် ဆယ်ကျော် ခန့် လုပ်ကိုင်နေသည့် အဘိုးဦးတင့်က ဆိုသည်။

အဆိုပါ ချုံတောကြီးအား ရှင်းလင်း၍ ယခုကဲ့ သို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်စေရန် အုတ်မြေတွင်းဆရာတော် ဘန္ဒန္တဝိသုတ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)ဘန္ဒန္တသုမန အဂ္ဂမဟာ ဂန္ထဝါစက ပဏ္ဍိတက ကြီးမှူးဆောင်ရွက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လူတို့မဖြစ်မနေ သေရမည်ဖြစ်သော်လည်း သေဆုံးသူ များ အားမြှုပ်နှံ သင်္ဂြိုဟ်ပေး မည့် နေရာ အား ဖြစ်က တတ်ဆန်း မဖြစ်စေလိုခဲ့ သည်က ဆရာတော်ကြီး၏ စိတ်ကူးဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် စတင် ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။

အကျွတ်အလွတ်ပွဲမှာလည်း သချုႋင်းမြေသန့် ရှင်းသပ်ရပ် လာစေရန် ပြုလုပ်သည့် တစ်ခုသောအစဉ် အလာလည်းဖြစ် သည်ဟု ဦးတင်က ဆိုသည်။”ဆရာတော်က သချုႋင်းမြေကြီးမလာကောင်းဘူး ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အကျွတ် အလွတ်ပွဲလုပ်ရင် အနည်းဆုံး ဒီသချုႋင်းမှာဆွေမျိုးတွေ သေဖူးတဲ့သူတော့ လာမယ်။ လူ လာများရင် သချုႋင်းက အရင်တုန်းကလို ချုံတောကြီး မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တာလည်း ပါတယ်”

”အကျွတ်အလွတ်ပွဲ”သည် ကြောက်လန့်စရာမသွားအပ်သည့်နေရာတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် သချႋုင်းမြေအား ပွဲလမ်းသဘင်တစ်ခုသဖွယ် စည်ကားစေသော် လည်း လွယ်ကူလှသည်တော့ မဟုတ်ဟု ယင်းပွဲများ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ ဦးခင်မောင်တင့်က ဆိုသည်။

”လူတွေကြောက်တဲ့ သချႋုင်းကို မီးတွေထိန်လင်း ပြီး လှနေအောင် တန်ဆာဆင်ရတယ်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်မူ အကျွတ်အလွတ်ပွဲ၏ မြင်တွေ့ရသည့် အကျိုးကျေးဇူးမှာ သုသာန်အား ကောင်းမွန် သောဇရပ်၊ သန့်ရှင်းသော သင်္ဂြိုဟ် စက်နှင့်ဖြစ်နေစေပြီဖြစ်သည်။

သချုႋင်းအဝင်လမ်းမှအစ မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ် ရာနေရာအဆုံး ချုံပင်မြက်ပင်များ ဖုံးအုပ်မနေတော့။ ဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်ေ တာ်မမူခင် မြို့အ တွက်ပြု လုပ် ပေးသွားသည့် အကြီးမားဆုံးကျေးဇူး တရားဖြစ်သည် ဟု သုဗြဟ္မစာရီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးက ဆိုသည်။

အဘိုးဦးတင်က သင်္ဂြိုဟ်စက် ထားရာ နေရာသို့ သွားကာ သင်္ဂြိုဟ်စက် တံခါးကို ဖွင့်လိုက်ရင်း ”လူ ရယ်လို့ဖြစ်လာရင် သုသာန်ဆိုတာနဲ့ မကင်းပါဘူးဗျာ” ဟု ဆိုလေသည်။ အကျွတ်အလွတ်ပွဲအပေါ် ယုံကြည်မှုရှိ၊ မရှိဟူ သည် ပြုလုပ်သူ၏ စိတ်သဘောထားပေါ်၌သာ သက် ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်း ယင်းဆုတောင်း ပွဲများကြောင့် ယခင်က အနိဋ္ဌာရုံဟု သတ်မှတ်ခံထား ရသည့် သချုႋင်းမြေများမှာ လူသွား လူလာရှိလာ သည့် နေရာများဖြစ်လာသည်။ သချုႋင်းမြေပေါ်တွင် ချော်မ လဲစေရန် သတိပေးကြ သည့်လူအများ က သား သမီးများ သချုႋင်းမြေ အတွင်း ပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြ သည့်အပေါ်ပိတ်ပင် မှုလျော့နည်းစပြု လာသည်။ ”သေ သော သူသည် သုသာန်သို့သွား သည်”ဟု ဆိုသော်လည်း မသေခင်ကပင် သုသာန်သို့ သွားရဲလာရဲဖြစ်လာကြ သည်က မျက်မြ င်ဒိဋ္ဌ အကျိုးများဖြစ်သည်ဟု အကျွတ် အလွတ်ပွဲပြုလုပ် သူတို့က ဆိုကြသည်။

သုဗြဟ္မစာရီအဖွဲ့မှ အဘိုးဦးတင်ကမူ ”ယုံတာ မယုံတာ သူတို့အလုပ်ပေါ့ဗျာ။ ပြိတ္တာတွေအတွက် အကျွတ်အလွတ်ပွဲအာ ဟာရကျွေးလို့ သူတို့မစားခဲ့ဘူး ဆိုရင်တောင် ပိုး မွှားတိရစ္ဆာန်တွေ စားသွားလည်း ကုသိုလ်ရပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။ အသ က် ၁၉ နှစ်ခန့်ရှိ မောင်ဖြိုးမင်းထက်က အကျွတ်အလွတ်ပွဲကို လာရောက်ခြင်းက ယခုနှစ်နှင့် ဆို လျှင် နှစ်နှစ်သာရှိသေး သည်ဟု ဆိုသည်။

”ယုံလို့ရယ်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် မနှစ်ကစ လာကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲလူတွေလိုပဲ ရှေ့ဆုံးနေရာနားမှာ တိုးကြည့်တာေ လ”ဟု စည်းဝိုင်းနံဘေးနေရာကို လက် ညှိုးထိုးပြသည်။

သူက တစ္ဆေသရဲ များကိုယ်ထင်ပြကာ လာရောက်စားသောက်ကြမည်ဟု ထင်၍ လာကြည့် ခြင်းဟုလည်း ဆိုသည်။ သို့သော် သူထင်ထားသလို မဖြစ်ခဲ့။”ကျွေးတာ အမဲသားဟင်းနဲ့ တစ်ပုံ၊ သက်သတ်လွတ်ကတစ်ပုံ။ သက်သတ် လွတ်ထမင်းပုံက အသား ဟင်းထမင်းပုံထက်ပိုလျော့နေ တာ တွေ့ရတယ်။

ဘာ ကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး” ဟု သူတွေ့ကြုံခဲ့ရပုံကို ဆိုသည်။ ထို့ ကြောင့်ပင် ယခုနှစ်လည်း လာရောက် ကြည့်ရှုခြ င်းဖြစ်သည်ဟုပြော သည်။ မယုံကြည်မှုဆို ခြင်းထက် သိလိုစိတ်သာ များလာခဲ့ သည်ဟုသိရသည်။

အကျွတ်အလွတ်ပွဲ များအား တစ်နိုင်ငံလုံး လိုက်လံပြုလုပ်နေသည့် ဦးခင်မောင်တင့်က ရှမ်းပြည်နယ် နောင်ချိုမြို့ အကျွတ် အလွတ်ပွဲသို့ သီပေါမြို့မှ မကျွတ် မလွတ်သေး သူများ တက်လာကြသော်လည်း အစားအစာများစားခွင့်မရခဲ့ကြောင်း၊ အ မျှအတန်းယူခွင့်မရခဲ့ကြောင်း သီပေါရှိ ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးမိတ် သင်္ဂဟများထံ အိပ် မက်ပေးခဲ့ သည်ကို ကြုံခဲ့ဖူးကြောင်း ဆိုသည်။ ”နောင်ချိုမှာ လှူတဲ့အထဲမှာ သီပေါကလူတွေ မပါဘူးလေ။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပါမှ ရေစက်ချအမျှဝေပေး ရင်ရတာ”ဟု ဦးခင်မောင် တင့်က ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တုန်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ပြန်ပြောင်းပြောသည်။

”တချို့ကအရမ်းသနားဖို့ကောင်းတယ်။ မိသားစုကလည်း သေပြီးပြီးရော အလှူအတန်းလုပ်မပေးကြတော့ဘူး။ အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အကျွတ်အ လွတ်ပွဲက ကောက် ရိုးတစ်မျှင်ပဲ” ၎င်းကအကျွတ်အလွတ်ပွဲပြုလုပ်သူ ဦးခင်မောင်တင့်၏ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

ထို့ ကြောင့် ၎င်းတို့အနေနှင့် ပျံလွန်တော်မူ သွားပြီဖြစ် သည့် မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီးအပါအဝင် ရွှေကျင် ဆရာတော်၊ ဗြဟ္မစိုရ်ကျောင်း ဆရာတော် တို့၏ အဆုံး အမသြဝါဒတရားများကိုခံယူ၍ အကျွတ်အလွတ်ပွဲ များ ဆက် လက်ပြု လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။

ထို့ပြင် သူ့ထံတွင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလည်း ရှိနေသေးသည်ဟုဆိုပြန်သည်။ ယင်းက အကျွတ်အ လွတ်ပွဲကို တစ်ဦးတည်းအလှူရှင်ဖြင့် လက်ခံကျင်းပမှု မပြုခြင်း ပင်ဖြစ် သည်။ အကျွတ်အလွတ်ပွဲ ဟူသည် နိုင်ငံ အတွင်းရှိ မကျွတ်မလွတ်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကို စုစည်းကုသိုလ်ပေးခြင်းဖြစ်ရာ မိသားစုတစ်စုတည်း၏ သီးခြား အလှူ အတန်းမဖြစ်လိုဟုလည်း ဆိုသည်။ သို့သော် ယင်းပွဲအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိလာရန် မတိုက်တွန်းလိုကြောင်းလည်း ထပ်လောင်းဆိုသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ၌သာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည့်နိုင်ငံများတွင်လည်း သေဆုံးပြီးသူများအတွက် ဆုတောင်းပွဲကို နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပကြသည်။ ၎င်းဆုတောင်းပွဲနေ့ကို ” All Soul’s Day ” ဟုသတ်မှတ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ”All Saints’ Day ‘နှင့် ဆက်စပ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းသိရသည်။

သရဲပွဲတော်ည” Hollowe’en Day ‘ကိုမူ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ညတွင် ကျင်းပမြဲဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်များအတွက် ဆုတောင်းပွဲကို သေလွန်ပြီး အခြားတစ်ဖက်၌ ရှိနေသူများအတွက် ရည်စူးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ သချုႋင်းများတွင် မီးထွန်းခြင်း၊ ဆွေမျိုးနှင့်ချစ်ခင်ရသူများအတွက် ပန်းစည်း များချကာ ဘာသာရေးအရ ဆုတောင်းပေးကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အကျွတ်အလွတ်ပွဲ သည် ယုံကြည်သူ တို့အတွက်မူ မကျွတ်မလွတ်သူများက အစားများလာရောက် စားသောက်သည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း မယုံကြည်သူများ အတွက်မူ ”ဘာမှလည်း မဟုတ်ပါဘူးကွာ”ဟု ဆိုကာ လှည့်ထွက်သွားကြသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေယုံကြည်သူနှင့် မယုံကြည်သူများ ရော ပြွမ်းနေခြင်းကပင်
အကျွတ် အလွတ်ပွဲ၏ ညအချိန်ကို စည်ကားနေစေခဲ့သည်။

”လာကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ အမျှပေးဝေမယ့် နေ့ထက် ဒီလိုအစာကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ညမှာ ပိုများတာပဲ” ဟု သုဗြဟ္မစာရီအဖွဲ့၏ တာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ အစာ အာ ဟာရ ကျွေးမွေးပွဲည ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း အကျွတ်အလွတ်ပွဲလုပ်သူများအနေနှင့်တော့ အလုပ်မပြီးသေးချေ။

သိမ်းဆည်းစရာများ၊ လှည်း ကျင်းစရာများ ကို ဝေ ယျာဝစ္စအဖွဲ့မှ ပြုလုပ်ပြီးသည် နှင့် နောက်နေ့မနက်တွင် ဝေမာနိကပြိတ္တာနှင့်မကျွတ်မလွတ်သူများအတွက် အမျှအတန်းပေးဝေ ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို ထပ်မံဖိတ်ကြားရဦးမည်ဟုလည်း သိရသည်။

သချုႋင်း ကို ပွဲလမ်းသဘင်နေရာတစ်ခုအဖြစ်စည်ကားစေသော အကျွတ်အလွတ်ပွဲ ၏ ရည်ရွယ်ချက် သည် မမြင်ရသော အကျိုးရလဒ် အပြင် မြင်သာထင်သာသည့် ရည်မှန်း ချက်တစ်ခုလည်းပါသေး သည် ဟု ဦးခင်မောင်တင့်က ဆိုသည်။ ယင်းမှာ …. ”ကျွန်တော် ဘာလို့ဒီအလုပ်ကို စွဲမြဲလုပ်နေလဲသိလား။ လူတွေရဲ့အယူသီးမှုတွေကို တိုက် ဖျက်ချင်တယ်”ဟူ၍ဖြစ်သည်။

Credit : Popular Myanmar News Journal

Loading...