မႏၱေလးေအာင္ပင္လယ္ဘိုးဘိုးၾကီး နတ္နန္းအနီး ကိုယ္လံုးတီးအ မ်ိဳးသမီး မွ လာသမွ်ယာဥ္မ်ားအား ခဲျဖင္႔ထုေန - Reader Myanmar

Latest Posts

မႏၱေလးေအာင္ပင္လယ္ဘိုးဘိုးၾကီး နတ္နန္းအနီး ကိုယ္လံုးတီးအ မ်ိဳးသမီး မွ လာသမွ်ယာဥ္မ်ားအား ခဲျဖင္႔ထုေန
မန္း ေလး ေအာင္ ပင္ လယ္ ဘိုး ဘိုး ႀကီး နတ္နန္း အ နီး ေမ ျမို ့ အ ထြက္ အ ဝိုင္း ပါတ္ ပန္း ခံု ေပါ ္ တြင္ ကိုယ္ လံုး တီး အ မ်ိဳး သ မီး မွ လာ သ မ်ွ ယာဥ္ မ်ား အား
ခဲ ျဖင့္ ထု ေန သ ျဖင့္ တာ ဝန္ ရွိ သူ မ်ား မွ သြား ေရာက္ ဖမ္း ဆီး ထိမ္း သိမ္း ခဲ႔ ပါ တယ္


သခင္သန္းထြန္းေလးLoading...