ေခြးနဲ႔ေပ်ာ္ပါးျပီး လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ Live လႊင့္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးရုပ္သံ လူေျပာမ်ားေန - Reader Myanmar

Latest Posts

ေခြးနဲ႔ေပ်ာ္ပါးျပီး လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ Live လႊင့္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးရုပ္သံ လူေျပာမ်ားေန

အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေခြးနဲ႔ေပ်ာ္ပါးျပီး လူမွဳကြန္ယက္ေပၚ Live လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ထိုင္းနိုင္ငံကျဖစ္ပါတယ္။
ေပ်ာ္တက္တာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ အေပ်ာ္လြန္ျပီး ေခြးနဲ႔ အခုလိုမ်ိဳးေပ်ာ္ပါးျပီး Live လႊင့္တာေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္။

ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးတာ သုံးေပါ့ ဒီလိုမ်ိဳးေတာ့ မတင္သင့္တာအမွန္ပါ။
ျမန္မာျပည္က ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးသူမ်ား ဒီအျပဳအမူမ်ိဳးကို အတုမယူမိၾကဖို႔ သတိျပဳဆင္ျခင္စရာအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခုေတာ့ သူမခမ််ာ ျမန္မာမွာသာမက ထိုင္းမွာပါ လူေျပာစရာ ရွံဳ့ခ်စရာ ျဖစ္ေနျပီေပါ့။

 လူအျမင္မေတာ္စရာေလးေတြ ေရွာင္ရွားသုံးၾကဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္ေနာ္။ံ
 ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုေတာ့ မသင့္ေတာ္လို႔ မတင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

MCNews

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အျကံျပဳ ေျပာစကားေလးမ်ားမွာျကားစရာေလးမ်ားေဝဖန္လိုတာေလးေတြေျပာခဲ့နိုင္ပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ

အမ္ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေျခးနဲ႔ေပ္ာၸါး်ပီး လူမြဳၾကႏ္ယက္ေပၚ Live လႊင့္ခဲ့်ခင္း်ဖစၸါတယ္။
ထိုင္းနိုင္ငံက်ဖစၸါတယ္။
ေပ္ာၱကၱာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ေအပ္ာ္ၾလႏ္်ပီး ေျခးနဲ႔ အခုလိုမ္ိဳးေပ္ာၸါး်ပီး Live လႊင့္တာေတာ့ ေမကာင္းဘူးေပါ့ေနာ္။

ေဖ့ျစၻတ္သဳံးတာ သုံးေပါ့ ဒီလိုမ္ိဳးေတာ့ မတင္သင့္တာအမြႏၸါ။
်မႏၼာ်ပၫၠ ေဖ့ျစၻတ္သဳံးသူမ္ား ဒီအ်ပဳအမူမ္ိဳးကို အတုမယူမိၾကဖို႔ သတိ်ပဳဆင္်ခငၥရာအ်ဖစ္ တင္်ပလိုက္ရပါတယ္။

ခုေတာ့ သူမခမ္္ာ ်မႏၼာမြာသာမက ထိုင္းမြာပါ လူေ်ပာစရာ ရြံဳ့ခ္စရာ ်ဖစ္ေန်ပီေပါ့။

 လူအ်မေငၼတာၥရာေလးေၾတ ေရြာင္ရြားသုံးၾကဖို႔ အႀကံ်ပဳပါတယ္ေနာ္။

MCNews

 ဗီဒီယိုဖိုငၠိဳေတာ့ မသင့္ေတာႅိဳ႕ မတင္ေပး်ခင္း ်ဖစၸါတယ္။


အ်ကံ်ပဳ ေ်ပာစကားေလးမ္ားမြာ်ကားစရာေလးမ္ားေဝဖႏႅိဳတာေလးေေၾတ်ပာခဲ့နိုငၸါတယ္ ေက္းဇူးတငၸါတယၺ္ာ
Loading...