ရန္ကုန္တြင္ သၾကၤန္ကာလအပါအ၀င္ မီး (၉)ရက္ခန္ ့ျဖတ္မည္ ။ - Reader Myanmar

Latest Posts

ရန္ကုန္တြင္ သၾကၤန္ကာလအပါအ၀င္ မီး (၉)ရက္ခန္ ့ျဖတ္မည္ ။

( ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ - ၇ ရက္ )
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့သိုက္ ရတနာ စီမံကိန္း၏ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပတၱျမား စီမံကိန္း၏ LCP:_ low Compression Platform လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ Train လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ -
ဧျပီ (၁၂)ရက္ မွ (၁၆) ရက္အထိ၊
ဧျပီ (၂၉)ရက္ မွ (၃၀) ရက္အထိ၊ ႏွင့္
ေမ (၂၀)ရက္ မွ (၂၁) ရက္အထိ၊
စုစုေပါင္း (၉) ရက္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလွည့္က် ျဖတ္ေတာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။
ပတၱျမား စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျပီးစီးပါက ရတနာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေနမႈအေပၚ ပတၱျမား စီမံကိန္းက ျဖည့္ဆည္းေပးသြား ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎က ရွင္းျပသည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ စီမံေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေအာင္က “ လက္ရွိမွာ ရတနာစီမံကိန္းက တစ္ရက္ကို ကုဗေပ သန္းေပါင္း ၈၈၀ (880 Mcfd ) ထြက္ရွိေနျပီး ျပည္ပအတြက္ 650 Mcfd နဲ ့ ျပည္တြင္းသုံးအတြက္ 230 Mcfd ထုတ္လုပ္ေနတာပါ၊ ၂၀၁၈ က စျပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈက တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က် သြားမွာေၾကာင့္ အဲဒီေလ်ာ့က်မႈကို ျဖည့္ႏိုင္ဖို ့ပတၱျမား စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တည္ေဆာက္ေရးကာလ သုံးႏွစ္ခန္ ့ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ မတၱျမား စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္းႏွင့္ TOTAL E & P Myanmar Co., Ltd. တို ့အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ရတနာ စီမံကိန္း၏ M-5, M-6 အတြင္းရွိ သီးျခား သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ ့ သိုက္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ရတနာ စီမံကိန္း၏ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၉၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစီမံကိန္း ျပီးပါက ရတနာစီမံကိန္း၏ ဓာတ္ေငြ ့ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို ျပည့္မီေအာင္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
------------------------------------
Credit: XinhuaLoading...