ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းက် - Reader Myanmar

Latest Posts

ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းက်

 

ဆီးရီးယားေလတပ္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို အေမရိ ကန္က ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခတ္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ တြင္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ေရႊေစ်းတစ္ ေအာင္စလွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာခန္႔ ျမင့္တက္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းမွာမူ ဝယ္လိုအားအေျခ အေနေၾကာင့္ က်ဆင္းေနသည္ ဟု ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။

စစ္ေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ႏုိင္သည့္အေျခ အေနေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ေလ်ာ့ က်လာၿပီး ေရႊေစ်းဆက္လက္ျမင့္ တက္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္တြင္းစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ေျပာသည္။
ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းသည္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနၿပီးကမၻာ့ ေစ်းႏႈန္း အတက္အက်ေပၚမီွ၍ ေစ်းဖြင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာ သည္။ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊ ေစ်းသည္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁,၂၅၄ ေဒၚလာမွ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ၁,၂၆၄ ေဒၚလာသို႔ ျမင့္တက္လာ သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းတက္ေသာ္ လည္း သႀကၤန္ကာလနီးကပ္လာ ျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ျပည္ တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ကိုးသိန္းေလး ေထာင္ခန္႔ ေစ်းရွိသည္။
ကမၻာ့ေရႊေစ်းတစ္ေအာင္စ လွ်င္ ၁,၂၄၅ ေဒၚလာရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ က်ပ္ကိုးသိန္းႏွစ္ေထာင္ရွိေသာ္လည္း တစ္ ေအာင္စလွ်င္ ၁,၂၆၄ ေဒၚလာသို႔ ျမင့္တက္ခ်ိန္၌ က်ပ္ကိုးသိန္း ေလးေထာင္ခန္႔ ေစ်းရွိသည္။ လက္ရွိ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းျဖင့္ဆိုပါ က ျပည္တြင္းေရႊေစ်း တစ္က်ပ္ သားလွ်င္ က်ပ္ကုိးသိန္းတစ္ ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေစ်းဖြင့္ရ မည္ဟု ေရႊဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ ဦးက ေျပာသည္။
ဧၿပီလဆန္းတြင္ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းသည္ က်ပ္ကိုးသိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္း အလဲ အနည္းငယ္ရွိေနသည္။
ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၅၆ က်ပ္မွ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ၁,၃၆၅ က်ပ္သို႔ က် ဆင္းလာသည္။ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ၁,၃၅၁ က်ပ္ခန္႔မွ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ၁,၃၆၃ က်ပ္သို႔ ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။ ျပင္ပေစ်းကြက္ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းသကဲ့သို႔ ဗဟိုဘဏ္ရည္ ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကလည္း တစ္ေဒၚ လာလွ်င္ ၁,၃၆၀ က်ပ္သို႔ က် ဆင္းလာသည္။
Loading...