၂၀၁၇ ဧၿပီလ အတြက္ ယၾတာ လက္ေဆာင္ - Reader Myanmar

Latest Posts

၂၀၁၇ ဧၿပီလ အတြက္ ယၾတာ လက္ေဆာင္


မိတ္ေဆြတို႔၌ အေရးအေၾကာင္းအခက္အခဲႀကံဳလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကိစၥအသီးသီးလိုက္ ယၾတာလက္ေဆာင္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဘမင္းသိခၤေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ …။ စတနာအရင္းခံျဖင့္ သစၥာဆို အဓိဌာန္ျပဳဳျပီး လက္ေဆာင္ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္၊ေနရာ၊အႀကီးအကဲ ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ အိမ္ၿခံေျမ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဥပေဒ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပ က္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ အရဟံ ” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္ (၁၀)ပတ္စိပ္ပါ ။ ၿပီးလွ်င္အ သံ ထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ၊ဘယ္နွစ္ႀကိမ္၊ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေ ကာင္းေလျဖစ္သည္)

က်န္းမာေရး၊အခ်စ္ေရး၊ေငြေၾကး၊ၿခံ၊ကားကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ သေျပပင္(သို႔) သရက္ပ င္ေအာက္မွာ ေျမာက္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ။ထန္းလ်က္ခဲစားရင္း အလိုရွိရာမ်ားကို စိတ္ထဲမွေန ျပတ္ျပတ္ သားသား ဆုေတာင္းပါ။

ဆိုင္၊စက္၊စားေသာက္ကုန္၊စားေသာက္ဆိုင္၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ အိုးတစ္လံုးထဲမွာ ေျမေဆြးထည့္ပါ ။ ႏွင္းဆီပင္စိုက္ပါ။ မၾကာခဏ ေရႊရည္ေငြရည္ေလာင္းထည့္ရင္း ဆုေတာင္းပါ ။

ေရႊ၊ရတနာ၊သားသမီး၊လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ ၀ိဇၨာစရဏ သမၸေနာ ” ဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၄)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္ အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ ၊ဘယ္ နွစ္ႀကိမ္၊ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

ပညာ၊ဖုန္း၊ေျမ၊မုန္႔၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပြဲစား ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ ပုရိသ ဓမၼသာရတၳိ ” ဂုဏ္ေတာ္ ပုတီးစိပ္ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၁၀)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္၊ဘ ယ္ေနရာ  ၊ ဘ ယ္နွစ္ႀကိမ္၊ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

သစ္၊သံ၊သြပ္၊သတၱဳ၊သစ္သီး၊သေဘၤာ၊ေရေၾကာင္းခရီး၊ခရီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ေျခသည္း ၊လက္သည္း၊ဆံပင္ကို သံပံုးအစုတ္ထဲတြင္ ထည့္ၿပီးစြန္႔ပါ။

အထည္အထိပ္၊ထီး၊ဖိနပ္၊နာရီ၊ထီ ၊ေအာက္လက္ငယ္သား ၊ အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါ လွ်င္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို ထီးဖြင့္ၿပီးလွဴရင္းဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္၊ေနရာ၊အႀကီးအကဲ ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ အိမ္ၿခံေျမ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဥပေဒကိစၥမ်ားႏွ င့္ပ က္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ပိေတာက္သားေပၚမွာ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းဆုေတာင္းပါ။(လစ္ပိုပုလင္း အခြံထဲ မွာ(ပုလင္းအဖံုးမဟုတ္) ထည့္ၿပီး ထြန္းပါ )

က်န္းမာေရး၊အခ်စ္ေရး၊ေငြေၾကး၊ၿခံ၊ကားကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ႏွီးေတာင္းထဲမွာ ေျမေဆြး ထည့္ပါ။ သေျပပင္စိုက္ၿပီး မၾကာခဏေရႊရည္ေငြရည္ေလာင္းရင္းဆုေတာင္းပါ။

ဆိုင္၊စက္၊စားေသာက္ကုန္၊စားေသာက္ဆိုင္၊ စာရြက္စာတမ္း ၊ စက္တူ႐ွယ္ယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္ အိုတစ္ေယာက္ကို ဆပ္ျပာအႀကမ္းလွဴ ရင္းဆုေတာင္းပါ။

ေရႊ၊ရတနာ၊သားသမီး၊လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ ေလာက၀ိဒူ ” ဂုဏ္ေတာ္ပု တီးစိပ္ ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၄)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ၊ဘယ္ နွစ္ႀကိမ္ ၊ ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

ပညာ၊ဖုန္း၊ေျမ၊မုန္႔၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပြဲစား ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ကံ့ေကာ္ပင္(သို႔)ခေရပင (သို႔) ကုကိုပင္ေအာက္မွာ အေရွ႕အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ။ဇီးသီး (သို႔) ဇီးယိုစားရင္း အလိုရွိရာမ်ားကို စိတ္ထဲမွေန ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုေတာင္းပါ။

သစ္၊သံ၊သြပ္၊သတၱဳ၊သစ္သီး၊သေဘၤာ၊ေရေၾကာင္းခရီး၊ခရီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ သုဂေ တာ ” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၆)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္ ၊ဘယ္ေနရာ၊ဘယ္နွစ္ႀကိမ္၊ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

လူမ်ဳိးျခား၊ႏိုင္ငံျခား၊အထည္အလိပ္ ၊ ထီး၊ဖိနပ္၊နာရီ၊ထီ ၊ေအာက္လက္ငယ္သား ၊ အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ အႏုတၱေရာ ” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၇)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ၊ဘယ္နွစ္ႀကိမ္၊ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏို င္ေလေကာ င္းေလျဖစ္သည္)

အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္၊ေနရာ၊အႀကီးအကဲ ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ အိမ္ၿခံေျမ ၊ ဥပေဒကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ေျခသည္း၊လက္သည္း၊ဆံပင္ ကို အိုးအပဲ့ထဲထည့္ၿပီးစြန္႔လိုက္ပါ။

က်န္းမာေရး၊အခ်စ္ေရး၊ေငြေၾကး၊ၿခံ၊ကားကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ေျမအိုးထဲမွာ(အတာအိုးခန္႔) ေျခသည္း၊လက္သည္း၊ဆံပင္၊အက်ီအစုတ္၊လံုခ်ည္အစုတ္ အနည္းငယ္ထည့္ပါ။ေျမစာပင္ (၅)ပင္ထည့္ပါ ။ အိပ္ယာေဘး ထားအိပ္ပါ။ေနာက္ေန႔မနက္ စီးေနတဲ့ေရထဲမွာ သြားေမွ်ာပါ။( မေကာင္းတဲ့အခိုက္ေတြ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြပါ သြားေစလို႔ ဆုေတာင္းပါ)

ဆိုင္၊စက္၊စားေသာက္ကုန္၊စားေသာက္ဆိုင္ ၊စက္တူ႐ွယ္ယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ သေျပ (၆)ညြန္႕ ပန္းအိုးထိုးၿပီး မိမိနဲ႔ အနီးဆံုးေနရာတြင္ထားပါ။

ေရႊ၊ရတနာ၊သားသမီး၊လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ေကာ္ပံုးထဲမွာ ေျမေဆြးထည့္ပါ ။ အု န္းပင္စိုက္ပါ။မၾကာခဏ ေရႊရည္ေငြရည္ေလာင္းရင္း ဆုေတာင္းပါ။

ပညာ၊ဖုန္း၊ေျမ၊မုန္႔၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပြဲစား ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ အုန္းသားေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္း ဘုရားလွဴဆုေတာင္းပါ။(လစ္ပို ပုလင္းခြံ(အဖံုးမဟုတ္) ထဲမွာ ထည့္ၿပီးထြန္းပါ)

သစ္၊သံ၊သြပ္၊သတၱဳ၊သစ္သီး၊သေဘၤာ၊ေရေၾကာင္းခရီး၊ခရီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ဇီးပင္ (သို႔)ေညာင္ပင္ေအာက္မွာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ။ေရွာက္သီး (သို႔) ေရွာက္ယိုစားရင္း အလို ရွိရာမ်ားကို စိတ္ထဲမွေန ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုေတာင္းပါ။

လူမ်ဳိးျခား၊ႏိုင္ငံျခား၊အထည္အလိပ္ ၊ထီး၊ဖိနပ္၊နာရီ၊ထီ၊ေအာက္လက္ငယ္သား၊အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခ က္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ပံုးထဲမွာ ေျမေဆြးထည့္ပါ ။ ရြက္လွပင္စိုက္ပါ။မၾကာခဏ ေရႊရည္ေငြရည္ေလာင္းရင္း ဆုေတာင္း ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္၊ေနရာ၊အႀကီးအကဲ ၊ အိ္မ္ေထာင္ေရး ၊ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ အိမ္ၿခံေျမ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဥပေဒ ၊ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ပိတ္ေတာက္ (၅) ညြန္႔ပန္းအိုးထိုးၿပီး မိမိနဲ႔အနီးဆံုးေနရာတြင္ထားပါ။

က်န္းမာေရး၊အခ်စ္ေရး၊ေငြေၾကး၊ၿခံ၊ကားကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ႀကက္သားဟင္းကို ခ်ဳိင့္နဲ႔ ထည့္ၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပို႔ရင္း လွဴရင္းဆုေတာင္းပါ။(မၾကာခဏပို႔ပါ)

ဆိုင္၊စက္၊စားေသာက္ကုန္၊စားေသာက္ဆိုင္၊စာရြက္စာတမ္း ၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အ ခဲႀကံဳေ နရပါလွ်င္ သေျပ(၆) ညြန္႔ပန္းအိုးထိုးၿပီး မိမိနဲ႔အနီးဆံုးေနရာတြင္ထားပါ။

ေရႊ၊ရတနာ၊သားသမီး၊လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ အုန္းပင္ေအာက္မွာ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ။ကိတ္မုန္႔စားရင္း အလိုရွိရာမ်ားကို စိတ္ထဲမွေန ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုေတာင္းပါ။

ပညာ၊ဖုန္း၊ေျမ၊မုန္႔၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပြဲစား ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ကံ့ေကာ္ပင္ေအာက္မွာ အေရွ႕ တည့္တည့္ကိုမ်က္ႏွာမူပါ ။ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ ။ ဇီးသီး (သို႔)ဇီးယို စားရင္း စိတ္ထဲကေနဆုေတာင္းပါ ။

သစ္၊သံ၊သြပ္၊သတၱဳ၊သစ္သီး၊သေဘၤာ၊ေရေၾကာင္းခရီး၊ခရီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ သ တၱာေဒ၀ မႏုႆနံ ” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၆)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ၊ဘယ္နွစ္ႀကိမ္၊ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

လူမ်ဳိးျခား၊ႏိုင္ငံျခား၊အထည္အလိပ္ ၊ ထီး၊ဖိနပ္၊နာရီ၊ထီ ၊ေအာက္လက္ငယ္သား ၊ အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ အိမ္ထဲမွာရွိတဲ့ ထီးစုတ္၊ဖိနပ္စုတ္၊အ၀တ္အစားစုတ္မ်ားကို စြန္႔ၿပီးဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္၊ေနရာ၊အႀကီးအကဲ ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ အိမ္ၿခံေျမ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဥပေဒကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္ သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ပန္းအ၀ါ(၅) ပြင့္ ပန္းအိုးထိုးၿပီး မိမိနဲ႔ အနီးဆံုးေနရာမွာထားေပးပါ။

က်န္းမာေရး၊အခ်စ္ေရး၊ေငြေၾကး၊ၿခံ၊ကားကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ေျခသည္း၊လက္သည္း၊ဆံပင္ ၊ေကာ္ပစၥည္းအစုတ္မ်ားကို ( ဥပမာ … ေရသန္႔ဗူးခြံ ၊ ေဆးဗူးခြံ ၊ အေအးဗူးခြံ စတဲ့ ေကာ္ နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ား )ကို ေျခရင္းဘက္ (သို႔) ေနာက္ေဖးဘက္တြင္စြန္႔ရင္း ဆုေတာင္းပါ ။(မၾကာခစြန္႔ပါ။ငါ့မွာရွိေနတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြ မေကာင္း တဲ့အခိုက္အညံ့ေတြအားလံုး ပါသြားပါေစလို႔ဆုေတာင္းပါ)

ဆိုင္၊စက္၊စားေသာက္ကုန္၊စားေသာက္ဆိုင္၊ စက္တူ႐ွယ္ယာကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ထန္းပင္ (သို႔)ဒန္းႀကီးပင္ေအာက္မွာ အေနာက္ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ။အုန္းသီးပါေသာမုန္႔စားရင္း အလိုရွိရာမ်ား ကို စိတ္ထဲမွေန ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုေတာင္းပါ။

ေရႊ၊ရတနာ၊သားသမီး၊လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ေရသန္႔ (သို႔) ေရႏွင့္ပက္သက္ တဲ့ ပစၥည္းမ်ားလွဴရင္း ဆုေတာင္းပါ။

ပညာ၊ဖုန္း၊ေျမ၊မုန္႔၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပြဲစား ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ဇလံုတစ္လံုးထဲမွာ ေျမေဆြး ထည့္ ပါ။ ကံ့ေကာ္ပင္စိုက္က္ပါ ။ မၾကာခဏ ေရႊရည္ေငြရည္ေလာင္းၿပီးဆုေတာင္းပါ။

သစ္၊သံ၊သြပ္၊သတၱဳ၊သစ္သီး၊သေဘၤာ၊ ေရေၾကာင္းခရီး၊ခရီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းကိုသြားပါ ။ သိမ္အ၀င္လမ္းမွာ သဲခင္းရင္း ဆုေတာင္းပါ။

လူမ်ဳိးျခား၊ႏိုင္ငံျခား၊အထည္အထိပ္၊ထီး၊ဖိနပ္၊နာရီ၊ထီ ၊ေအာက္လက္ငယ္သား ၊ အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ တံတား(အေသး)လွဴရင္း ဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္၊ေနရာ၊အႀကီးအကဲ ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ အိမ္ၿခံေျမ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ဥပေဒ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပ က္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ သံပံုးထဲမွာ ေျမေဆြးထည့္ပါ။ ေမၿမိဳ႕ပန္းပင္စိုက္ပါ။ မၾကာခဏ ေရႊရည္ေငြရည္ေ လာင္းၿပီး ဆုေတာင္းပါ။

က်န္းမာေရး၊အခ်စ္ေရး၊ေငြေၾကး၊ၿခံ၊ကားကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ခိုစာေကၽြးရင္းဆုေတာင္း ပါ။ငါးသက္ေစ့လႊတ္ပါ။

ဆိုင္၊စက္၊စားေသာက္ကုန္၊စားေသာက္ဆိုင္ ၊ စက္တူ႐ွယ္ယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ စာအုပ္ ၊ စာေရးကရိယာ ဒါနျပဳလွဴဒါန္းပါ။

ေရႊ၊ရတနာ၊သားသမီး၊လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ သူေတာင္းစားကို ေငြ(၄၀၀) က်ပ္ စြန္႔က်ဲလွဴဒါန္းရင္းဆုေတာင္းပါ။

ပညာ၊ဖုန္း၊ေျမ၊မုန္႔၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပြဲစား ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ ဗုေဒၶါ ” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ ပါ ။ တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၁၀)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ ၊ ဘယ္နွစ္ႀကိမ္ ၊ ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

သစ္၊သံ၊သြပ္၊သတၱဳ၊သစ္သီး၊သေဘၤာ၊ေရေၾကာင္းခရီး၊ခရီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ သမၼာ သမၺဳေဒၶါ ” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ပါ။တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၆)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အ ခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ၊ဘယ္နွစ္ႀကိမ္၊ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

အထည္အလိပ္ ၊ ထီး၊ဖိနပ္၊နာရီ၊ထီ ၊ေအာက္လက္ငယ္သား ၊ အမႈအခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေ န ရပါလွ်င္ ၀ါး ပင္ေအာက္မွာ ေတာင္္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူပါ။ဖိနပ္ခၽြတ္ပါ။ေပါင္မုန္႔စားရင္း အလိုရွိရာမ်ားကို စိတ္ထဲမွေန ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုေတာင္းပါ။

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္၊ေနရာ၊အႀကီးအကဲ ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊အိုးအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ အိမ္ၿခံေျမ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ဥပေဒ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ပိေတာက္ပင္ေအာက္မွာ အေနာက္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူ ဖိနပ္ခၽြတ္ ပါ ။ သရက္ယိုစားရင္း စိတ္ထဲမွေန ျပတ္ျပတ္သားသားဆုေတာင္းပါ။

က်န္းမာေရး၊အခ်စ္ေရး၊ေငြေၾကး၊ၿခံ၊ကားကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ငါး (၂၅) ေကာင္ ေဘးမဲ့လႊတ္ရင္း ဆုေတာင္းပါ။

ဆိုင္၊စက္၊စားေသာက္ကုန္၊စားေသာက္ဆိုင္ ၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ဆိတ္သားဟင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပို႔႔ၿပီးဆုေတာင္းပါ။(မၾကာခဏပို႔ပါ)

ေရႊ၊ရတနာ၊သားသမီး၊လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ေရသန္႔ ၊ ေရအိုး ၊ ေရအိုးဖံုး ၊ ေရခြက္ ၊ ေရဗူး စသည့္ ေရႏွင့္ပက္သက္သည့္အလွဴလုပ္ရင္းဆုေတာင္းပါ။

ပညာ၊ဖုန္း၊ေျမ၊မုန္႔၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပြဲစား ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ “ ဘဂ၀ါ ” ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ပါ ။ တစ္ခါစိပ္လွ်င္(၁၀)ပတ္စိပ္ပါ။ၿပီးလွ်င္အသံထြက္ၿပီး က်က်နနဆုေတာင္းပါ။ ( ဘယ္အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာ ၊ ဘယ္နွစ္ႀကိမ္ ၊ ဘယ္ႏွစ္ခါ ရယ္လို႔မရွိပါ။မ်ားမ်ားစိပ္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္)

သစ္၊သံ၊သြပ္၊သတၱဳ၊သစ္သီး၊သေဘၤာ၊ေရေၾကာင္းခရီး၊ခရီး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ၀ါးေတာင္း ထဲမွာ ေျမေဆြးထည့္ပါ။ ေဇာ္စိမ္း (သို႔) စံပယ္ပင္စိုက္ပါ။ မၾကာခဏ ေရႊရည္ေငြရည္ေလာင္းၿပီး ဆုေတာင္းပါ ။

လူမ်ဳိးျခား၊ႏိုင္ငံျခား၊ေအာက္လက္ငယ္သား၊အထည္အထိပ္၊ထီး၊ဖိနပ္၊နာရီ၊ထီ ၊ေအာက္လက္ငယ္သား အမႈအခင္း ကိစၥ မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အခက္အခဲႀကံဳေနရပါလွ်င္ ၀ါးပင္ေအာက္မွာ ေတာင္အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူ ေပါင္မုန္႔စားရင္း ျဖစ္ခ်င္တာ မ်ားကို စိတ္ထဲကေနဆုေတာင္းပါ။

မိတ္ေဆြတို႔ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခုိင္(ေရႊရမ္းထူးလင္း)

ေႏြဦးကာလ၏ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူး လြမ္းေမာဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ဧၿပီလ၏ေန႔ရက္မ်ား

Loading...