ေျခမျငိမ္စိတ္မျငိမ္တဲ႔ မိန္းမေၾကာင္႔ ေအာင္ကုိကုိ ေရးခဲ႔ဖူးတဲ႔ စာ - Reader Myanmar

Latest Posts

ေျခမျငိမ္စိတ္မျငိမ္တဲ႔ မိန္းမေၾကာင္႔ ေအာင္ကုိကုိ ေရးခဲ႔ဖူးတဲ႔ စာ2014 ခုႏွစ္တည္းက ေျခမျငိမ္စိတ္မျငိမ္တဲ႔ မိန္းမေၾကာင္႔ ေအာင္ကုိကုိ ေရးခဲ႔တဲ႔ Statusအမႈျဖစ္ျပီးတဲ႔ေနာက္ ေဖာက္ျပန္တဲ႔ ေအာင္ကုိကုိ ရဲ႔ မိန္းမ အေကာင္႔အထင္နဲ႔ Comment မွာ ေဖ႔စ္ဘုတ္သုံးစြဲသူေတြရဲ႕  တုန္႔ျပန္မႈမ်ား--------------------------------------------------------------------------------------------ဒါကအသတ္ခံရတဲ့ သံမဏိႏွင္းဆီ
ဂ်ာနယ္ ေ၀ယံဟိန္း

                                  ေအာင္ကုိကုိ ရဲ႕မိန္းမ ေဖာက္ျပန္တဲ႔ အမ်ိဳးသမီး         
                        သူမ အေကာင္႕    https://www.facebook.com/rosy.ko.908Loading...