ဦးလူမင္းနဲ႔ အိပ္ယာေပၚက ခ်စ္တင္းေႏွာခန္းေတြရိုက္ကူးခဲ႔ရတာပင္ပန္းလွတယ္ဆိုတဲ့ လွယဥ္ေက်း - Reader Myanmar

Latest Posts

ဦးလူမင္းနဲ႔ အိပ္ယာေပၚက ခ်စ္တင္းေႏွာခန္းေတြရိုက္ကူးခဲ႔ရတာပင္ပန္းလွတယ္ဆိုတဲ့ လွယဥ္ေက်း

ေမာင္႔အိမ္သူ ဇတ္ကားထဲမွာ အေပ်ာ္မယ္ မာလာေဝအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ လွယဥ္ေက်း က ဒီဇတ္ကား ရိုက္ကြင္းမွာ ဦးလူမင္းနဲ႔ အိပ္ယာေပၚက ခ်စ္တင္းေႏွာခန္းေတြရိုက္ကူးခဲ႔ရတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီးရႈတင္ တစ္ခန္းျပီးတဲ႔အခါတ္ိုင္း အိမ္ပဲျပန္ခ်င္ေနခဲ႔ေၾကာင္းသူရဲ႕စိတ္လွဳပ္ရွားမႈကုိေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစမပါသည္ျဖစ္ေစ ဒါရိုက္တာ စိတ္တိုင္းက်ေအာင္သရုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္တဲ႔အတြက္  ပရိသတ္က ေဝဖန္ရင္လည္းခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။ 
သူမ်ားေယာက်္ားကို ခ်ဴပိုင္းတဲ့ မိန္းမ ေနရာက သရုပ္ေဆာင္ရေတာ့ ပရိသတ္ေတြမ်ား မုန္းၾကမလားေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ခုတင္ေပၚမွာ အိပ္တဲ့ အခန္းေတြလည္းရိုက္ရေတာ့ တစ္ခန္းရိုက္မယ္ဆိုတိုင္း စိတ္ကေၾကာက္လာတယ္။
မရိုက္ခင္ ဇတ္ညႊန္ဖတ္စဥ္က အဆင္ေျပလိမ့္မယ္လို ့ ထင္ထားခဲ႔ေပမယ့္ တကယ္အိပ္ယာေပၚမွာ ဦးလူမင္းကုိ ဆြဲေဆာင္ရတဲ႔အခန္းရိုက္ေတာ့ ထင္ထားတာနဲ႔တျခားစီျဖစ္ခဲ႔ေၾကာင္း အဲဒီအခန္းေတြ အခုျပန္ၾကည့္ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရွက္မိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 ပရိသတ္မ်ားအေနနဲ႔ သူမကုိ အႏုပညာသေဘာအေနနဲ႔ နားလည္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ေမာင္႔အိမ္သဴ ဇတၠားထဲမြာ ေအပ္ာၼယ္ မာလာေဝအ်ဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာငၡဲ႔တဲ႔ လြယၪ္ေက္း က ဒီဇတၠား ရိုၾကၠင္းမြာ ဦးလူမင္းနဲ႔ အိပ္ယာေပၚက ခ္စၲင္းေႏြာခႏ္းေၾတရိုကၠဴးခဲ႔ရတာနဲ႔ပတ္သက္်ပီးရႈတင္ တစၡႏ္း်ပီးတဲ႔အခါတ္ိုင္း အိမၸဲ်ပႏၡ္င္ေနခဲ႔ေၾကာင္းသူရဲ႕စိတႅြဳပ္ရြားမႈကုိေ်ပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။စိတၸါသၫ္်ဖစ္ေစမပါသၫ္်ဖစ္ေစ ဒါရိုကၱာ စိတၱိဳင္းက္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရတာ်ဖစၲဲ႔အၾတက္  ပရိသတၠ ေဝဖႏ္ရငႅၫ္းခံရမြာ်ဖစ္ေၾကာင္းေ်ပာ်ပခဲ႔ပါတယ္။ 
သူမ္ားေယာက္္ားကို ခ္ဴပိုင္းတဲ့ မိႏ္းမ ေနရာက သ႐ုပ္ေဆာေင္ရတာ့ ပရိသတ္ေၾတမ္ား မုႏ္းၾကမလားေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ခုတင္ေပၚမြာ အိပၲဲ့ အခႏ္းေၾတလၫ္းရိုေက္ရတာ့ တစၡႏ္းရိုကၼယၦိဳတိုင္း စိေတၠၾကာကႅာတယ္။
မရိုကၡင္ ဇတ္ညႊႏၹတၥဥၠ အဆင္ေ်ပလိမ့္မယႅိဳ ့ ထငၴားခဲ႔ေပမယ့္ တကယ္အိပ္ယာေပၚမြာ ဦးလူမင္းကုိ ၾဆဲေဆာင္ရတဲ႔အခႏ္းရိုက္ေတာ့ ထငၴားတာနဲ႔တ်ခားစီ်ဖစၡဲ႔ေၾကာင္း အဲဒီအခႏ္းေၾတ အခု်ပႏ္ၾကၫ့္ ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ရြကၼိတယႅိဳ႕ ေ်ပာပါတယ္။
 ပရိသတၼ္ားေအနနဲ႔ သူမကုိ အႏုပညာေသဘာေအနနဲ႔ နားလၫ္ေပးေစခ္င္ေၾကာင္း ေ်ပာပါတယ္။
http://www.thadinatin.com/Loading...