သၾကၤန္အားလပ္ရက္ခရီးထြက္မယ့္ သင့္ရဲ႕ အစီစဥ္ ေငြပုိကုန္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၄) ခ်က္ - Reader Myanmar

Latest Posts

သၾကၤန္အားလပ္ရက္ခရီးထြက္မယ့္ သင့္ရဲ႕ အစီစဥ္ ေငြပုိကုန္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၄) ခ်က္
သၾကၤန္ရက္ေတြဟာ သတ္မွတ္ျပီးသားျဖစ္ေနတာမို႔ ဒီရက္ေတြကို ညိႇျပီး သြားရတာျဖစ္ပါတယ္။ခရီးထြက္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔ သၾကၤန္ရက္ေတြမွာ အစစအရာရာဟာ ပံုမွန္ထက္ကို ေစ်းၾကီးေနမွာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားသူေတြထက္ကို သင္က အကုန္အက်မ်ားရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။
၁ - ေနာက္က်မွစီစဥ္ျခင္း
သၾကၤန္အားလပ္ရက္ခရီးထြက္ဖို႔ကုိ ေနာက္က်မွ စီစဥ္တဲ့အခါ  အစစအရာရာဟာ ေစ်းၾကီးေနပါတယ္။ ဟိုတယ္ေတြ Booking တင္တဲ့အခါ ေစ်းၾကီးတာနဲ႔ ၾကံဳပါတယ္။ ကားလက္မွတ္ေတြ မရေတာ့တာေၾကာင့္ စင္းလံုးငွားျပီးသြားရႏုိင္ပါတယ္။ ခရီးသြားကုမၸဏီေတြရဲ႕ ခရီးသြားအစီအစဥ္ေတြဟာလည္း ေစ်းၾကီးပါတယ္။ သၾကၤန္ရက္တြင္းဟာ ပံုမွန္ထက္ ေစ်းၾကီးတာမွန္ေပမယ့္ ေနာက္က်မွစီစဥ္တဲ့အခါ သူမ်ားထက္ကို ေစ်းပိုေပးရတတ္ပါတယ္။

 

၂ - အေလွ်ာ့အတင္းမရွိျခင္း
ဒီခရီးမွ ဒီခရီးပဲလို႔ စီစဥ္ထားတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ကလည္း အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ဒီရက္မွ ဒီရက္ျဖစ္ေနတာပါ။ သၾကၤန္ရက္ေတြဟာ သတ္မွတ္ျပီးသားျဖစ္ေနတာမို႔ ဒီရက္ေတြကို ညိႇျပီး သြားရတာျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖို႔က အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အားလပ္ရက္ဟာ ရက္ရွည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သၾကၤန္ျပီးမွ စီစဥ္တာမ်ိဳး၊ အားလပ္ရက္ကို ခြင့္ရက္ႏွစ္ရက္လာက္ထပ္ေပါင္းျပီး သြားတာမ်ိဳးေတြဆို သင့္အတြက္ ပိုသက္သာပါမယ္။

၃ - ေလ့လာျခင္းမရွိတာ

ကိုယ္သြားမယ္ခရီးကို ၾကိဳတင္ေလ့လာျခင္းမရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းခရီးအေျခအေန၊ အစားအေသာက္၊ ေနဖို႔ထုိင္ဖို႔ စတာေတြကို ၾကိဳတင္ေလ့လာမထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္တြင္းျဖစ္တာမို႔ သင့္ဘက္က ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ ေလ့လာရမွာပါ။

 

၄ - မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သံုးမိတာ

ခရီးစဥ္မွာ အပိုသံုးမိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သၾကၤန္အားလပ္ရက္မွာတင္မဟုတ္ဘဲ အျခားအားလပ္ရက္ခရီးေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သၾကၤန္ရက္တြင္းမွာဆုိရင္ေတာ့ အစစအရာရာ ေစ်းၾကီးေနတာေၾကာင့္ အသံုးအျဖဳန္းၾကီးရင္ေတာ့ သိသိသာသာကို သင့္ဘတ္ဂ်က္ထိခိုက္ပါတယ္။

Photos & Source: GO BankingRates

Credit : DuwunLoading...