အေႂကြးပိေနသူမ်ားအတြက္ - Reader Myanmar

Latest Posts

အေႂကြးပိေနသူမ်ားအတြက္

အေႂကြးသံသရာတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနလွ်င္မိတ္ေဆြတို႔တြင္ …ျမဳပ္ေနေသာ ေငြေၾကး ၊ အေႂကြးပတ္လည္ဝိုင္းေနတာ အဆ င္ေျပဖို႔ ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ေပၚလာ၊ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာဖို႔အတြက္ …. ေ႐ွးဆရာ အစဥ္ အဆက္ ကုန္ေဘာင္ေ ခတ္ ကတည္းက လက္ဆင့္ကမ္း အသံုးျပဳလာခဲ့ေသာ ဓာတ္ယၾတာ နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
မုန္႔လံုးေရေပၚ-ဆယ္ယၾတာျပဳလုပ္နည္း
( မုန္႔လံုးေရေပၚက အိုးထဲထည့္ကာစမွာ ျမဳပ္ ေနတယ္။ က်က္မွ ျပန္ေပၚလာတဲ့ အတြက္ ျမဳပ္ေနတဲ့အရာေတြ ျပန္ေပၚ လာေစတတ္တဲ့ ဓာတ္သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ )
သင္၏ေရာက္ဆဲ အသက္ကို (၄)ျဖင့္ ေျမွာက္ပါ။ ရေသာ အေရအတြက္ကို မုန္႔လံုးေရေပၚ လုပ္ပါ။ ထိုအထဲမွ မုန္႔လံုး ေရေပၚ(၁၀)လံုးကို အိမ္၏ ဘုရားတြင္ လွဴပါ။
သင္၏အသက္ကို (၇) ျဖင့္စားပါ။
၁ ႂကြင္းလွ်င္… တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
၂ ႂကြင္းလွ်င္ … တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
၃ ႂကြင္းလွ်င္ … အဂၤါေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
၄ ႂကြင္းလွ်င္ … ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
၅ ႂကြင္းလွ်င္ … ႀကာသပေတးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
၆ ႂကြင္းလွ်င္ … ေသာႀကာတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
၀ ႂကြင္းလွ်င္ … စေနေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။
မုန့္လံုးေရေပၚ (၁၀) လံုးတိတိကို ျမတ္စြာဘုရား
အား ကပ္လွဴျပီးလွ်င္ ပိုေသာမုန္လံုးမ်ားကို အိမ္နီး
နားခ်င္းမ်ား အားေပးေ၀လိုက္ပါ~~~
Loading...