၂၀၁၇ မေနာမယသၾကၤန္စာ - Reader Myanmar

Latest Posts

၂၀၁၇ မေနာမယသၾကၤန္စာ
မေနာမယသၾကၤန္စာ ဆရာဇင္ေယာ္နီ- စီရင္သုံးသပ္ နိမိတ္ဖတ္ပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်တု ေအာင္ေဇယ်တု ေအာင္ေဇယ်တု သဗၺမဂၤလံ …
ခပ္သိမ္းေသာ မဂၤလာအေပါင္း တို႔သည္ ခုနစ္ရက္သားသမီးအေပါင္းတို႔ထံ၌ က်ေရာက္ပါေစသတည္း။
ႏွစ္အေဟာင္းကို ႏွုတ္ခြန္းဆက္၍ ႏွစ္သစ္မဂၤလာကို ေရႊလက္ျဖင့္ ႀကိဳလင့္အပ္ေသာ အခ်ိန္သင့္ မဂၤလာ အခါသမယဝယ္ ကၽြႏု္ပ္ ဆရာဇင္ေယာ္နီသည္ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါး တို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးအား အေလးအျမတ္ထား ေအာက္ေမ့သည္ျဖစ္ လ် က္ ခုနစ္ရက္သားသမီး တို႔အတြက္ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ နိမိတ္ဖတ္ ေဟာစာတမ္းကို စီရင္ေပေတာ့အံ့ ….. ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း ကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ အစဥ္အဆက္ေရးထိုးလာအပ္ေသာ မဂၤလာ့မဂၤလာ ၁၃၇၉ ခု အခါသမယအတြင္းဝယ္ …
သစ္သီးဝလံ၊ အသီးအႏွံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အလုပ္မ်ား၊ သစ္၊ သံ၊ သြပ္၊ သဲ၊ ေရထြ က္ကုန္၊ အေဖ်ာ္ယမကာ … စေသာ စေသာ ေသာၾကာနံလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဟုတ္ဟုတ္ထင္ထင္ အတြင္က်ယ္ႀကီး တြင္ က်ယ္လတၱံ့တည္း။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ က႐ုဏာဓာတ္တို႔ အထူးလႊမ္းမိုးအပ္ေသာ ႏွစ္အပိုင္းအျခားျဖစ္ေလ ေသာေၾကာင့္ ဣ႒ႏွင့္အနိ႒၊ ေသာ မႏွင့္ပါပ၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ရက္စက္ ျခင္း … စသည္တို႔ ယွဥ္လာခဲ့လၽွင္ ေမတၱာတည္းဟူေသာ အေ ကာင္းတရားမ်ားက သာလြန္လႊမ္းမိုးမည့္ ႏွစ္ေပတည္း …။
ထို႔ျပင္တစ္၀ ေရႊ၊ ရတနာ၊ အလွကုန္၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ ၀က္၊ ၀ါး၊ ေလွ၊ လွည္း၊ အႏုပညာ စေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ပန္း၊ ဘဲ၊ ေျမ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ပန္းထိမ္ … စေသာ ပညာရွင္အလုပ္မ်ားသည္လည္း ငြါးငြါးစြင့္စြင့္ ေအာင္ပန္းအ လီလီ ဆင့္မည့္ ႏွစ္ေပတည္း …။
ထိုမွတစ္ဖန္ ေငြေၾကးကိစၥ၊ ကား၊ ေက်ာက္၊ ၾကက္၊ ငါး၊ ႀကံ၊ ကြမ္း … စေသာ တနလၤာနံ အလုပ္မ်ား၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ေဆး၊ ဆား၊ စားေသာက္ကုန္၊ စက္မွု … စေသာ အဂၤါနံအလုပ္မ်ားမွာမူ အေကာင္းအဆိုး မသိသာမူဘဲ ပုံမွန္သာလၽွင္ရွိလ တၱံ့တည္း …။ သို႔ေပေသာ္ျငား ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္း၊ ကားမ်ား ၀ယ္ယူစုေစာင္းျခင္း အလုပ္မ်ားကမူ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးထူးလတၱံ့တည္း … ။
ထိုမွတစ္ဖန္ အထည္၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္သတၳဳ၊ ႏွမ္း၊ ႏြား၊ နိုင္ငံျခား၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ အလုပ္မ်ား၊ အိမ္အေဆာက္အဦ၊ အုတ္၊ ဥ၊ အင္း စသည့္ စသည့္ စေနနံ၊ တနဂၤေႏြနံ အလုပ္မ်ားမွာမူ အလြဲအပ်က္၊ အခၽြတ္အေခ်ာ္၊ အတိမ္းအပါး မ်ားတတ္သည္ကို အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ေစဖြယ္ရာတည္း … ။ ထို႔ျပင္တစ္၀ မိမိတို႔၏ ေန႔သားအလိုက္ ေဆာင္ထိုက္ေဆာင္ရာ၊ ေရွာင္ထိုက္ေရွာင္ရာ တို႔ကို ေဖာ္ျပညႊန္းဆိုေပဦးေတာ့အံ့ … ။
တစ္ေထာင္သုံးရာခုနစ္ဆယ့္ကိုး က်က္သေရ ၿပိဳးျပက္၊ ေအာင္မဂၤလာ ထြန္းလက္ေသာ အခါသမယဝယ္
တနဂၤေႏြသားသမီးအေပါင္းတို႔သည္
လုပ္ျမဲလုပ္လက္စ စီးပြားေနရာဌာန တို႔၌ တည္ၿငိမ္မယြင္း ႀကိဳးစားၾကျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ပန္းသရဖူကို ေဆာင္းနိုင္ အံ့ရာတည္း။
တနလၤာသားသမီးအေပါင္းတို႔သည္
ေငြစုေဆာင္းျခင္း၊ ပစၥည္းစုေဆာင္းျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ ျခင္းမ်ားကို အထူးျပဳႀကိဳးစားသည္ျဖစ္ လ်က္ ေအာင္ပန္း သရဖူကို ေဆာင္း နိုင္အံ့ရာတည္း … ။
အဂၤါသားသမီးအေပါင္းတို႔ သည္
ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး၊ အေဝးျပည္ပႏွင့္ဆက္ သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ စီးပြား အျဖာျဖာတို႔ကို အားျပဳျခင္း အားျဖင့္ ေအာင္ပန္းသရဖူကို ေဆာင္းနိုင္အံ့ရာတည္း။
ဗုဒၶဟူးသားသမီးအေပါင္းတို႔သည္
ရာထူးဂုဏ္ ထူး၊ ဆုထူးဘြဲ႕ထူး၊ တရားထူးပညာထူး … စသည္ စသည္ျဖင့္ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ႀကီးျမတ္ျခင္းတို႔ကို ရည္ သန္ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ပန္း သရဖူကို ေဆာင္းနိုင္အံ့ရာတည္း … ။
ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားသည္
ကုန္သည္ပြဲစား၊ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ ေလလံ ကံထရိုက္၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း … စသည္ စသည္တို႔၌ ပီျပ င္ေအာင္ ႀကိဳ စားျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ပန္းသရဖူကို ေဆာင္းနိုင္အံ့ရာ တည္း … ။
ေသာၾကာသားသမီးအေပါင္းတို႔သည္
လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္တိုးခ်ဲ့ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ့ ျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း … စသည္ စသည္ျဖင့္ ေပး လာေသာကံတရားကို အရအမိႀကိဳး စားျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ပန္းသရဖူကို ေဆာင္းနိုင္အံ့ရာ တည္း … ။
စေနသားသမီးမ်ားသည္
အိမ္ေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္း၊ တာဝန္ေျပာင္း စသည္ စသည္ျဖင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕၊ အေျပာင္းအလဲ၊ လုပ္ငန္းသစ္၊ အေျခအေနအသစ္ မ်ားတြင္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ပန္းသရဖူကို ေဆာင္းနိုင္အံ့ရာတည္း …။
တစ္ေထာင္သုံးရာခုနစ္ဆယ့္ကိုး က်က္သေရမဂၤလာၿပိဳးျပက္ ေအာင္ျခင္းဆက္သည့္ အခါသမယဝယ္ ဖြားျမင္လတၱံ့ေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားသည္ တနဂၤေႏြသားသမီးျဖစ္ပါက ပုတိဖြား၊ တနလၤာသားသမီး ျဖစ္ပါက သိုက္ဖြား၊ အဂၤါသားသမီး ျဖစ္ ပါက မရဏဖြား၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးျဖစ္ပါက အဓိပတိဖြား၊ ၾကာသပေတးသားသမီးျဖစ္ပါက ရာဇဖြား၊ ေသာၾကာသား သ မီးျဖစ္ပါက အထြန္းဖြား၊ စေနသားသမီး ျဖစ္ပါက ဘဂၤဖြားဟူ၍လည္း အမိအဘအဘိုးအဘြားတို႔သည္ အတိအက် အက်ိဳး မ်ားေစအံ့ေသာငွာ မွတ္ၾကေစကုန္ သတည္း … ။
တိုင္းေရးျပည္ရာ ကံဇာတာသနစ္ကို ဆန္းစစ္ရမည္ဆိုလၽွင္ျဖင့္ ဤႏွစ္အခါ အတြင္းမွာဝယ္ အစိုးရထိပ္သီး ရာထူးႀကီးေ သာ ေနရာဌာနမ်ားသည္ အသီးသီး အသက အသက အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲၾကေပလတၱံ့ …။ ဤကား ကၽြန္ုပ္ ဆရာ ဇင္ေယာ္နီ ၏ပညာအျမင္တည္း …..။
တစ္ေထာင္သုံးရာခုနစ္ဆယ့္ကိုး ေရးထိုးသကၠရာဇ္ မဂၤလာႏွစ္အတြင္းဝယ္ ခုနစ္ရက္ သားသမီးအေပါင္းတို႔သည္ ေအာ င္ျခင္းမဂၤလာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ၿဖိဳးေဝဆာေစအံ့ေသာငွာ သီးပင္စားပင္၊ အရိပ္ရ ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလွူဒါန္းေသာကုသို လ္ေ ကာင္းမွု၊ ေသာက္ေရသုံးေရ၊ ေရတြင္းေရကန္ လွူဒါန္းေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွု အစုစုတို႔ကို အထူးသျဖင့္ ျပဳၾကေစခ်င္ ပါ ကုန္သတည္း …. ။ ဤကား အကၽြန္ုပ္ ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ ပညာခြင္ႏွင့္ ေမတၱာဆင့္ေသာ အညႊန္းတည္း …. ။
သေဗၺဓမၼာ
ဇင္ေယာ္နီ
မနောမယသင်္ကြန်စာ ဆရာဇင်ယော်နီ- စီရင်သုံးသပ် နိမိတ်ဖတ်ပါသည်။
အောင်ဇေယျတု အောင်ဇေယျတု အောင်ဇေယျတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ …
ခပ်သိမ်းသော မင်္ဂလာအပေါင်း တို့သည် ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းတို့ထံ၌ ကျရောက်ပါစေသတည်း။
နှစ်အဟောင်းကို နှုတ်ခွန်းဆက်၍ နှစ်သစ်မင်္ဂလာကို ရွှေလက်ဖြင့် ကြိုလင့်အပ်သော အချိန်သင့် မင်္ဂလာ အခါသမယဝယ် ကျွနု်ပ် ဆရာဇင်ယော်နီသည် အနန္တော အနန္တငါးပါး တို့၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးအား အလေးအမြတ်ထား အောက်မေ့သည်ဖြစ် လျ က် ခုနစ်ရက်သားသမီး တို့အတွက် နှစ်သစ်မင်္ဂလာ နိမိတ်ဖတ် ဟောစာတမ်းကို စီရင်ပေတော့အံ့ ….. ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်း ကို အကြောင်းပြုလျက် အစဉ်အဆက်ရေးထိုးလာအပ်သော မင်္ဂလာ့မင်္ဂလာ ၁၃၇၉ ခု အခါသမယအတွင်းဝယ် …
သစ်သီးဝလံ၊ အသီးအနှံလုပ်ငန်းများနှင့် ခရီးသွားလာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်များ၊ သစ်၊ သံ၊ သွပ်၊ သဲ၊ ရေထွ က်ကုန်၊ အဖျော်ယမကာ … စသော စသော သောကြာနံလုပ်ငန်းများသည် ဟုတ်ဟုတ်ထင်ထင် အတွင်ကျယ်ကြီး တွင် ကျယ်လတ္တံ့တည်း။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကရုဏာဓာတ်တို့ အထူးလွှမ်းမိုးအပ်သော နှစ်အပိုင်းအခြားဖြစ်လေ သောကြောင့် ဣဋ္ဌနှင့်အနိဋ္ဌ၊ သော မနှင့်ပါပ၊ အကောင်းနှင့်အဆိုး၊ မေတ္တာတရားနှင့်ရက်စက် ခြင်း … စသည်တို့ ယှဉ်လာခဲ့လျှင် မေတ္တာတည်းဟူသော အေ ကာင်းတရားများက သာလွန်လွှမ်းမိုးမည့် နှစ်ပေတည်း …။
ထို့ပြင်တစ်ဝ ရွှေ၊ ရတနာ၊ အလှကုန်၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ဝက်၊ ၀ါး၊ လှေ၊ လှည်း၊ အနုပညာ စသောလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ ပန်း၊ ဘဲ၊ မြေ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ပန်းထိမ် … စသော ပညာရှင်အလုပ်များသည်လည်း ငွါးငွါးစွင့်စွင့် အောင်ပန်းအ လီလီ ဆင့်မည့် နှစ်ပေတည်း …။
ထိုမှတစ်ဖန် ငွေကြေးကိစ္စ၊ ကား၊ ကျောက်၊ ကြက်၊ ငါး၊ ကြံ၊ ကွမ်း … စသော တနင်္လာနံ အလုပ်များ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆေး၊ ဆား၊ စားသောက်ကုန်၊ စက်မှု … စသော အင်္ဂါနံအလုပ်များမှာမူ အကောင်းအဆိုး မသိသာမူဘဲ ပုံမှန်သာလျှင်ရှိလ တ္တံ့တည်း …။ သို့ပေသော်ငြား ငွေကြေးစုဆောင်းခြင်း၊ ကားများ ဝယ်ယူစုစောင်းခြင်း အလုပ်များကမူ ရေရှည်တွင် အကျိုးထူးလတ္တံ့တည်း … ။
ထိုမှတစ်ဖန် အထည်၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်သတ္ထု၊ နှမ်း၊ နွား၊ နိုင်ငံခြား၊ လူမျိုးခြားနှင့် ဆက်သွယ်သော အလုပ်များ၊ အိမ်အဆောက်အဦ၊ အုတ်၊ ဥ၊ အင်း စသည့် စသည့် စနေနံ၊ တနင်္ဂနွေနံ အလုပ်များမှာမူ အလွဲအပျက်၊ အချွတ်အချော်၊ အတိမ်းအပါး များတတ်သည်ကို အထူးသတိပြု ဆင်ခြင်စေဖွယ်ရာတည်း … ။ ထို့ပြင်တစ်ဝ မိမိတို့၏ နေ့သားအလိုက် ဆောင်ထိုက်ဆောင်ရာ၊ ရှောင်ထိုက်ရှောင်ရာ တို့ကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုပေဦးတော့အံ့ … ။
တစ်ထောင်သုံးရာခုနစ်ဆယ့်ကိုး ကျက်သရေ ပြိုးပြက်၊ အောင်မင်္ဂလာ ထွန်းလက်သော အခါသမယဝယ်
တနင်္ဂနွေသားသမီးအပေါင်းတို့သည်
လုပ်မြဲလုပ်လက်စ စီးပွားနေရာဌာန တို့၌ တည်ငြိမ်မယွင်း ကြိုးစားကြခြင်းအားဖြင့် အောင်ပန်းသရဖူကို ဆောင်းနိုင် အံ့ရာတည်း။
တနင်္လာသားသမီးအပေါင်းတို့သည်
ငွေစုဆောင်းခြင်း၊ ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင် ခြင်းများကို အထူးပြုကြိုးစားသည်ဖြစ် လျက် အောင်ပန်း သရဖူကို ဆောင်း နိုင်အံ့ရာတည်း … ။
အင်္ဂါသားသမီးအပေါင်းတို့ သည်
ခရီးသွားလာရေး၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး၊ အဝေးပြည်ပနှင့်ဆက် သွယ်ချိတ်ဆက်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာ စီးပွား အဖြာဖြာတို့ကို အားပြုခြင်း အားဖြင့် အောင်ပန်းသရဖူကို ဆောင်းနိုင်အံ့ရာတည်း။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးအပေါင်းတို့သည်
ရာထူးဂုဏ် ထူး၊ ဆုထူးဘွဲ့ထူး၊ တရားထူးပညာထူး … စသည် စသည်ဖြင့် နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကြီးမြတ်ခြင်းတို့ကို ရည် သန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် အောင်ပန်း သရဖူကို ဆောင်းနိုင်အံ့ရာတည်း … ။
ကြာသပတေးသားသမီးများသည်
ကုန်သည်ပွဲစား၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ၊ လေလံ ကံထရိုက်၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း … စသည် စသည်တို့၌ ပီပြ င်အောင် ကြို စားခြင်းအားဖြင့် အောင်ပန်းသရဖူကို ဆောင်းနိုင်အံ့ရာ တည်း … ။
သောကြာသားသမီးအပေါင်းတို့သည်
လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင် တာများကို အင်နှင့်အားနှင့်တိုးချဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်များထူထောင်ခြင်း၊ စျေးကွက်တိုးချဲ့ ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း … စသည် စသည်ဖြင့် ပေး လာသောကံတရားကို အရအမိကြိုး စားခြင်းအားဖြင့် အောင်ပန်းသရဖူကို ဆောင်းနိုင်အံ့ရာ တည်း … ။
စနေသားသမီးများသည်
အိမ်ပြောင်း၊ နေရာပြောင်း၊ အလုပ်ပြောင်း၊ တာဝန်ပြောင်း စသည် စသည်ဖြင့် အပြောင်းအရွှေ့၊ အပြောင်းအလဲ၊ လုပ်ငန်းသစ်၊ အခြေအနေအသစ် များတွင် ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် အောင်ပန်းသရဖူကို ဆောင်းနိုင်အံ့ရာတည်း …။
တစ်ထောင်သုံးရာခုနစ်ဆယ့်ကိုး ကျက်သရေမင်္ဂလာပြိုးပြက် အောင်ခြင်းဆက်သည့် အခါသမယဝယ် ဖွားမြင်လတ္တံ့သော ရင်သွေးငယ်များသည် တနင်္ဂနွေသားသမီးဖြစ်ပါက ပုတိဖွား၊ တနင်္လာသားသမီး ဖြစ်ပါက သိုက်ဖွား၊ အင်္ဂါသားသမီး ဖြစ် ပါက မရဏဖွား၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဖြစ်ပါက အဓိပတိဖွား၊ ကြာသပတေးသားသမီးဖြစ်ပါက ရာဇဖွား၊ သောကြာသား သ မီးဖြစ်ပါက အထွန်းဖွား၊ စနေသားသမီး ဖြစ်ပါက ဘင်္ဂဖွားဟူ၍လည်း အမိအဘအဘိုးအဘွားတို့သည် အတိအကျ အကျိုး များစေအံ့သောငှာ မှတ်ကြစေကုန် သတည်း … ။
တိုင်းရေးပြည်ရာ ကံဇာတာသနစ်ကို ဆန်းစစ်ရမည်ဆိုလျှင်ဖြင့် ဤနှစ်အခါ အတွင်းမှာဝယ် အစိုးရထိပ်သီး ရာထူးကြီးေ သာ နေရာဌာနများသည် အသီးသီး အသက အသက အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲကြပေလတ္တံ့ …။ ဤကား ကျွန်ုပ် ဆရာ ဇင်ယော်နီ ၏ပညာအမြင်တည်း …..။
တစ်ထောင်သုံးရာခုနစ်ဆယ့်ကိုး ရေးထိုးသက္ကရာဇ် မင်္ဂလာနှစ်အတွင်းဝယ် ခုနစ်ရက် သားသမီးအပေါင်းတို့သည် အော င်ခြင်းမင်္ဂလာ ကောင်းကျိုးများ ဖြိုးဝေဆာစေအံ့သောငှာ သီးပင်စားပင်၊ အရိပ်ရ ပင်များ စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းသောကုသို လ်ေ ကာင်းမှု၊ သောက်ရေသုံးရေ၊ ရေတွင်းရေကန် လှူဒါန်းသော ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစုစုတို့ကို အထူးသဖြင့် ပြုကြစေချင် ပါ ကုန်သတည်း …. ။ ဤကား အကျွန်ုပ် ဆရာဇင်ယော်နီ၏ ပညာခွင်နှင့် မေတ္တာဆင့်သော အညွှန်းတည်း …. ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ
ဇင်ယော်နီ
Loading...