သူရိယသိႏၶႏၲ_မႏၲေလး_မဟာသႀကၤန္စာ - Reader Myanmar

Latest Posts

သူရိယသိႏၶႏၲ_မႏၲေလး_မဟာသႀကၤန္စာ

#မဟာသႀကၤန္က်ခ်ိန္
**************************
၁၃၇၈ ခု၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၃) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ စက္ ၄ နာရီ ၅၆ မိနစ္ ၂၉ စကၠန္႔ [၁၄-၄-၂ဝ၁၇]
#မဟာသႀကၤန္အၾကတ္ရက္
**************************
၁၃၇၈ ခု၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၄) ရက္၊ စေနေန႔ [၁၅-၄-၂ဝ၁၇]
#မဟာသႀကၤန္တက္ခ်ိန္
**************************
၁၃၇၈ ခု၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၅) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ စက္ ၉ နာရီ ၁ မိနစ္ ၁ဝ စကၠန္႔ [၁၆-၄-၂ဝ၁၇]
#မဂၤလာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္
**************************
၁၃၇၉ ခု၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၆) ရက္၊ တနလၤာေန႔။ (သုဒၶဒိန္-၁) [၁၇-၄-၂ဝ၁၇]
_________________________________________________
#သူရိယသိႏၶႏၲ_မႏၲေလး_မဟာသႀကၤန္စာ
_________________________________________________
အတာက်ဴ းသည့္ လတန္ခူးသည္ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ အရပ္ရပ္တို႕၌ ပိေတာက္၊ ငုဝါ၊ ကံ့ေကာ္၊ သရဖီစသည့္ အတာႀကိဳ၊ ႏွစ္သစ္ႀကိဳေတာပန္း၊ ေတာင္ပန္းမ်ား ရပ္ရိပ္၊ ရြာရိပ္၊ ၿမိဳ႕ျပရိပ္ႏွင့္ ဝန္းက်င္တခိုတြင္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္စြင့္၍ လိႈင္လိႈင္ပြင့္ေသာကာလျဖစ္ပါသည္။ ''ဂႎမွာနံ၊ ဥဏၰဂူ၏၊ ဂုဏ္ယူျပင္းျပ၊ ေႏြဦးလတို႔တြင္၊ ပထမသၼႎ
ဂိေမ ေရွးဦးအစေႏြကာလျဖစ္ေသာ၊ မာေသ-စိၾတႏွင့္
မိႆ ရာသီ ခါညီေဝါဟာ ေကာဇာအသစ္၊ သကၠရာဇ္ေျပာင္းကူး ႏွစ္ေႏွာင္းဦးသား၊ တန္ခူးေခၚေသာလ၌ ဖုႆိ တေဂၢ-ခါညီစ႐ိုက္ ရာသီလိုက္၍ အကိုက္ၫြန္႔ရွင္ လန္းလန္းရႊင္လ်က္ ဝန္းက်င္ပတ္ကံုး ႐ႈျမင္၍မဆံုးေအာင္ ပင္လံုးကြၽတ္ပြင့္ေသာ အဖ်ားရွိေသာ၊ ပင္ငယ္
တသီး၊ ပင္ႀကီးတစ္ရပ္၊ ပင္လတ္တခ်ဳိ႕၊ ကင္းငံုစို႔ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ႀကီးရင့္ သီးကာပြင့္သျဖင့္။ (ဆရာႀကီး ဦးသုခ၊ ရတနသုတ္၊ စာ-၁၆၅) ဆိုသကဲ့သို႕ ေႏြႀကိဳဥၾသႏွင့္ မိုးေခၚပိန္ညင္း (ေရႊတိန္ညင္းငွက္) စစ္ခင္းၾကသည့္ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ တန္ခူးေရကုန္ ကဆုန္ေရခမ္းဆိုသကဲ့သို႔ တန္ခူးလသည္ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေသာကာလ၊ ေရျပတ္ေရနည္းျဖစ္တတ္ေသာကာလလည္း ျဖစ္တတ္သကဲ့သို႔ တန္ခူးမည္မွတ္ ဖက္ဆြတ္ေရတိုးသႀကၤန္မိုးဟု ဆိုထားျပန္သျဖင့္ သႀကၤန္မိုးရြာတတ္ေသာ အခါသမယလည္းျဖစ္ပါေပသည္။
#ရက္ေကာင္းရာဇာ
*************************
''မိႆ ၊ ၿပိႆ ၊ ေမထုန္၊ ကရကဋ္၊ သိဟ္၊ ကန္၊ တူ၊ ၿဗိစၧာ၊ ဓႏု၊ မကာရ၊ ကံု၊ မိန္'' ဟူေသာ သူရိယမာသ ျမန္မာလတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတြင္ တန္ခူးလ (မိႆ ) ရာသီသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အဦးအစ သမယလည္းျဖစ္ပါေပသည္။
''တန္ခူးသာလွ၊ ထြန္းပကဆုန္၊ နယုန္ၫြန္႔ပ၊ ေအာင္လဝါဆို၊ သာလိုဝါေခါင္၊ ျမေတာင္ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြၽတ္ဆီမီး၊ ေသာရီတန္ေဆာင္မုန္း၊ သံလံုးနတ္ေတာ္၊ မေနာ္ျပာသို၊ မိညိဳတပို႕တြဲ၊ အဲဝင္တေပါင္းၿမဲပင္ေကာင္းသည့္ ရက္ေကာင္းရာဇာတည္း''ဟူေသာ ေဗဒမကုဋမာလာလကၤာအရ တန္ခူးလတြင္ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ေသာၾကာသည္ ရက္ရာဇာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ တန္ခူး၊ ဝါေခါင္ တိမ္ေတာင္ထြန္းေပၚ လနတ္ေတာ္ မေလ်ာ္ေျမြႏွင့္ၾကြက္ဟု ဆိုထားျပန္သျဖင့္ စေနႏွင့္ ၾကာသပေတးသည္ ျပႆ ဒါးရက္မ်ားဟု မွတ္သားရပါသည္။
''ပတ္-သံ-တာ-ရွည္-တီး-သံ-ျမည္-လက္-ဆီ-ကန္-စာ-ေရး၊ တဆတိုးထမ္းပိုးတင္ ညဥ့္လ်င္အၾကြင္းေဆး'' ဟူေသာ ေရွးျမန္မာနာရီအခ်ိန္သတ္မွတ္မႈအရ တစ္ရက္တာကာလတြင္ ျမန္မာနာရီ ၆ဝ ရွိရာ တန္ခူးလတြင္ ေန႔နာရီ ၃ဝ၊ ညနာရီ ၃ဝ ရွိ၍ ေန႔ႏွင့္ည အခ်ိန္ညီမွ်မႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။
တစ္ဖန္ ''နတ္လူ၏ ၾကကၱိကာ၊ သံရာကန္ဆင္း ၾကာညင္းသရဝဏ္၊ မြန္ေလာၾကက္ေျမလူး၊ ေတာဆူးသံၿမိတ္လံႈ၊ ဆံုအာနဂါးေနေရာင္လႊတ္၊ ႏြတ္သင္းမုယင္းေကာက္ သားဝင္၊ ကုန္စင္အတာတက္၊ ရက္ေပါင္းေမာင္သာညိဳ''ဟု ေရွးဆရာျမတ္မ်ား၏ လမ္းအဖံုဖံု က်မ္းအစံုစံုတို႔မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ အတာတက္သည့္ ရက္ျမတ္အမွန္ သႀကၤန္လက္႐ိုး အမ်ဳိးမ်ဳိး စီရင္တြက္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အႆ ဝဏီ၊ ဘရဏီ၊ ၾကကၱိကာ၊ ေရာဟနီ၊ မိဂသီ၊ အျဒ၊ ပုဏၰဖုသွ်၊ ဖုသွ်၊ အသလိႆ၊ မာဃ၊ ျပဳပၸဘရဂုဏၰီ၊ ဥတၱရဘရဂုဏၰီ၊ သရဝဏ္၊ ဟသၾတ၊ စိၾတ၊ သြာဒိ၊ ဝိသာခါ၊ အႏုရာဓ၊ ေဇထ၊ ျပဳပၸာပရပိုက္၊ ဥတၱရာပရပိုက္၊ ဓနသိဒၶိ၊ သတၱဘိသွ်၊ ေရဝတီ''အစရွိေသာ နကၡႀကီး ၂၇လံုးတို႕ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ပါက ေရဝတီနကၡတ္ ဥဗ်ဳိင္းတာရာႏွင့္ ရာသီ႐ုပ္မွာ ဆိတ္႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး စိၾတၾကယ္ထြန္းလင္းေသာ တန္ခူးကာလတြင္ အတာသႀကၤန္က်၍ ေရသဘင္ပြဲေတာ္ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။
ၾကည္ႏူးရႊင္ျမဴးစြာျဖင့္ ႏွစ္ဦးကိုႀကိဳ
''သႀကၤႏၲ''ဟူေသာ အေခၚအေဝၚ ေဝါဟာရသည္ သကၠဋပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ စကားစုျဖစ္ၿပီး ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ဖြင့္ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး ကလည္း ''ျမန္မာတို႔ေျပာေလ့ရွိသည့္ သႀကၤန္ဆိုသည္မွာ သကၤႏၲပုဒ္မွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သကၤႏၲဆိုသည္မွာ ေျပာင္းျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း၊ ယင္းသကၤႏၲဆိုသည့္ပုဒ္အား ေလာက၊ ဓမၼ ႏွစ္ဌာန႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ မြန္ျမတ္ေသာအဓိပၸာယ္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ေရေလာင္းျခင္းျဖင့္ အေရျပားေပၚရွိ အညစ္အေၾကးပင္ အကုန္မစင္ေၾကာင္း၊ တိတၳိပရဗုိဇ္ေတြ ဂဂၤါႏွင့္ ယမံုနာတြင္ ေရစိမ္က်၊ ေရခ်ဳိးၾကေသာ္လည္း မည္သည့္ကိေလသာမွ စင္ၾကယ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သကၤႏၲဆိုေသာ စကားရပ္အရ အျမတ္ဆံုးေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေအာင္ ေလာဘကို ဒါန သံဝိဘာဂီသို႔လည္းေကာင္း၊ ေဒါသကို ေမတၱာသို႔လည္းေကာင္း၊ အဝိဇၨာကို ဝိဇၨာသို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း''ဟူ၍ ေဟာေျပာဆံုးမခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေသာအခါသမယတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္ရွိေသာ၊ သမိုင္းႀကီးေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားေသာ လူမ်ဳိးမ်ားပီပီ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေျပခက္ႏွင့္ေရပက္၍ ၾကည္ႏူးရႊင္ျမဴးစြာျဖင့္ ႏွစ္ဦးကို ႀကိဳဆိုၾကၿမဲျဖစ္သည္။
အေဟာင္းအညစ္တို႔ေနရာတြင္ အေကာင္းအသစ္တို႔ျဖင့္ အစားထိုး ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ပူျပင္းေသာ ဂႎမႏၳကို ေရစင္ျဖင့္ ေအးျမေစရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္လ်က္ သႀကၤန္အတာ ေရသဘင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္
ေရွးမင္းစဥ္မင္းဆက္၊ နန္းစဥ္နန္းဆက္၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္၊ လက္ထက္အခါသမယ ဘိသိက္ေတာ္ဆက္၊ ရွစ္ပါး႐ိုးရာ၊ ဓမၼရာဇာဓိ၊ ရာဇဂု႐ုဘြဲ႕အမည္
ဝိေသသမ်ားရရွိခဲ့ေသာ ပုဏၰားဝန္ပညာရွိ ကစၥနာ ေမာဟန၏ ျမစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပကၡဒိန္ေတာ္ဆက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွိ(ေဗဒစိႏၲာဗလ) ဆရာႀကီး ဦးဗုိလ္ေထြး၏သား၊ (ေဗဒစိႏၲာမယ) ဆရာႀကီးဦးလွႀကိဳင္၊ ဆရာႀကီးဦးဘလိႈင္ႏွင့္ ေျမးဆရာႀကီး ဦးမင္းသိန္း၊ B.Sc (Hons:)H.G.P တို႕မွ တြက္ခ်က္စီမံထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္အတြက္ သူရိယသိဒၶႏၲ မႏၲေလးမဟာသႀကၤန္စာအလိုအရ သိရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အက်ဥ္းမွ်ေကာက္ႏုတ္တင္ျပရေသာ္ -
ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္ အလင္းေဆာင္သည့္ ဘာႏုရာဇာမည္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ တေပါင္းျဖစ္ေသာ မိန္ရာသီ၊ အႆ ဝဏီနကၡတ္၊ စတုတၳပါဒ္၊ အဝသာန္နဝင္းမွ တန္ခူးျဖစ္ေသာ မိႆ ရာသီ အႆ ဝဏီနကၡတ္ ပထမပါဒ္ အာဒိနဝင္းထက္သို႔ တြက္စစ္ေကာဇာ ႏွစ္သခ်ၤာကား ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၃) ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၄) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ စက္ (၄)နာရီ (၅၆) မိနစ္၊ (၂၉) စကၠန္႔၊ ျမန္မာဗဟိုရ္ညဥ့္ (၃)ခ်က္တီးေက်ာ္ (၅) နာရီ၊ (ဝ) ပါဒ္၊ (၁ဝ) ဗီဇနာ၊ (၂၈)ခရာအခ်ိန္၊ မိန္ရာသီလဂ္၊ နတ္အေပါင္းတို႔ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး ၿဗိစၧာရာသီစန္း တနလၤာေဟာရက္၊ တနလၤာၾတင္း၊ ေသာၾကာနဝင္း၊ တနလၤာဒြါဒသင္း၊ ၾကာသပေတးတႎသင္း၊ နကၡတ္(၂၅) လံုး၊ (၂) ပါဒ္၊ (၁၁) ဃဋီ၊ (၁၂) ဝိဃဋီ၊ (၈) အႏုဃဋီ ျပည့္ထက္လဂ္စီးလွ်က္' ထိုနာရီမြန္းတည့္နကၡတ္ေသာ္ကား ျပဳပၸာသဠ္ နကၡတ္ (၂၅၃) အံသာ၊ (၂၅) လိတၱာတြင္ ဘိသွ်တိက႐ိုဏ္းႏွင့္ယွဥ္လွ်က္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ခ႐ုသင္းအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဝတ္တန္ဆာတို႔ကို ဝတ္ဆင္လွ်က္ ႏြားလားဥႆ ဘစီး၍ လက္တစ္ဖက္ကား ပုဆိန္၊ က်န္လက္တစ္ဖက္ကား တံစဥ္ကိုင္လွ်က္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္မွသည္ အေနာက္သို႔ဝင္၏ စသျဖင့္ျပဆိုရာ မိုးဦး၊ မိုးလယ္တန္႔အံ့၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့၊ လူတို႔ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈျပဳသည္မ်ားကုန္အံ့၊ ယုတ္ေသာထမိန္ဝတ္ေၾကာင့္ ျမတ္ေသာထမိန္ဝတ္တို႔ ပ်က္စီးကုန္အံ့၊ ကြၽဲ၊ ႏြား စေသာ အေျခေလးခုတို႔ ဥပဒ္ျဖစ္အံ့၊ ျပည္ႀကီး၊ ျပည္ငယ္ ေျခာက္ျခားၾကကုန္အံ့၊ ပိုးခ်ည္ရွားအံ့။
(ဤကားမဟာသႀကၤန္က် အေဟာတည္း။)
''သႀကၤန္သံုးပါးတို႕တြင္ သမႏၲမဟာသႀကၤန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္က်ၿပီးေနာက္ ၂၄ မိနစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရာ၏။ ထို႔အျပင္ သႀကၤန္အက်ေျမခံ စေနေန႔ဖြားသားသမီးႏွင့္ သႀကၤန္အက်ေန႔ ေသာၾကာေန႔ဖြားသားသမီးတို႔မွလြဲ၍ က်န္ေသာေန႔သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္သည့္ တနဂၤေႏြသားသမီးကား အေနာက္ေတာင္အရပ္၊ တနလၤာသားသမီးကား အေနာက္အရပ္၊ အဂၤါသားသမီးကား အေနာက္ေျမာက္အရပ္၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးကား ေျမာက္အရပ္၊ ၾကာသပေတးသားသမီးကား အေရွ႕အရပ္၊ ရာဟုေန႔သားသမီးကား အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္အရပ္မ်ားသို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီး မိမိတို႔၏အျမစ္နံျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြသားသမီးကား ဒန္းၫြန္႔၊ တနလၤာကား အုန္းၫြန္႔၊ အဂၤါကား ကံ့ေကာ္ၫြန္႔၊ ဗုဒၶဟူးကား ေျမစာၫြန္႔၊ ၾကာသပေတးကား ရြက္လွၫြန္႔၊ ရာဟုကား ေျမစာၫြန္႔အစရွိသည္တို႔ကို နင္းၾကမ္းျပဳ၍ မိမိတို႔၏အၫြန္႔ပန္းျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြကား ကံ့ေကာ္ၫြန္႔၊ တနလၤာကား ေျမစာၫြန္႔၊ အဂၤါကား ရြက္လွၫြန္႔၊ ဗုဒၶဟူးကား သေျပၫြန္႔၊ ၾကာသပေတးကား သီးၫြန္႔၊ ရာဟုကား သေျပၫြန္႔ႏွင့္ နံတူပန္းၫြန္႔တို႔ကို အသီးသီးေဆာင္လွ်က္ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဘိုးဘြား၊ ဆရာသမား၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာ၊ စတုေလာကပါလ သမၼာေဒဝနတ္ျမတ္နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔လိုရာဆုေတာင္း ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳကုန္ရာ၏။
#ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ
************************
ထို႔ျပင္ သႀကၤန္အက် ေျမခံေန႔သားသမီးျဖစ္ေသာ စေနသားသမီးတို႔သည္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ရွိ သစ္ပင္အရင္းတြင္ သီးၫြန္႔ကို အခင္းျပဳ၍ အုန္းၫြန္႔ကိုေဆာင္လွ်က္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳရာ၏။ အလားတူ ေသာၾကာေန႔သားသမီးတို႔မွာလည္း သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ေတာင္အရပ္ရွိသစ္ပင္အရင္းတြင္ သေျပရြက္ကိုအခင္းျပဳလ်က္ ဒန္းၫြန္႔ကိုကိုင္ေဆာင္ၿပီး စေနေန႔၌ ေတာင္အရပ္သို႔မ်က္ႏွာမူၿပီး ဦးေခါင္းေဆးရာ၏''ဟု သူရိယသိဒၶႏၲ သႀကၤန္စာက အေဟာျပဳထားသည္။
တစ္ဖန္ သႀကၤန္ကာလေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကား မဂၤလာစကား လကၤာၾကားအံ့၊ ေၾကာင္းလ်ားစံုေစ့၊ သႀကၤန္ေန႕၌ မေတြ႕ေဝးစြာ ေရွာင္ကုန္ရာသား၊ မသာႏွလံုး ညႇိဳးခ်ံဳးစိုးရိမ္ မၿငိမ္ပူေဆြး ငိုေၾကြးကုန္ထ၊ ကာမအရာ ေမထုနာႏွင့္ ပာဏာသတ္ပုတ္၊ ေသာက္ထုတ္ေသရက္၊ မ်က္ထြက္မာန၊ ပရိယႏွင့္ ေဒါသကိုၿငႇိမ္း ဆီလိမ္းပြတ္စင္ သစ္ပင္ခုတ္ျဖတ္၊ သတ္ခတ္ကုန္ေရွာင္၊ အေရာင္းအဝယ္ လဲလွယ္ဟူသည္ ဤဆယ္မည္ကို လူ႔ျပည္လူ႕ခြင္ လူကိုပင္ထား ျမင့္မိုရ္ဖ်ားဝယ္ သိၾကားေသာ္မွ် မျပဳၾကရာ ေရွာင္ၾကဥ္ရာဟု က်မ္းလာေသာ္ကား
လကၤာၾကားသည္ ဤကား မဟာသႀကၤန္အလိုတည္း ဟူ၍။
အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အထူးျမတ္ဆံုးပြဲ
၁၃၇၉ ခုႏွစ္အတြက္ အတာစားေသာေန႔မွာ တနဂၤေႏြျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္အလိုေဟာကိန္းအေနျဖင့္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပရေသာ္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားအံ့၊ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ မိုးသီးေၾကြျခင္း၊ ငလ်င္ကိန္းႀကံဳျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား၊ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ၿပီး အသိပညာေပးမႈေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းလာအံ့ဟုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသူေတာ္ျမတ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ က်ယ္ျပန္႔စြာ သာသနာျပဳႏိုင္ျခင္း၊
ဆန္စပါး ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကးနီ၊ နံ႔သာနီ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ပုလဲ ထြက္ရွိမႈအားေကာင္းျခင္း၊ ႀကံ၊ ႀကံသကာ၊ သၾကား၊ ဆီ၊ ႏွမ္း၊ အဝတ္အထည္၊ သစ္၊ ဝါး၊ ႀကိမ္၊ ႏြယ္ ေစ်းေကာင္းျခင္း၊ ေငြ၊ ေငြထည္ပစၥည္း၊ ဝါ၊ ေထာပတ္ ေစ်းေပါအံ့၊ ဂ်ံဳ၊ ဆန္၊ မတ္ပဲ၊ သၾကား၊ ဆီ၊ ႏွမ္း၊ ကြမ္းသီး၊ ကုလားပဲ ေစ်းတက္အံ့ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖန္ ဤႏွစ္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့လာသည္ႏွင့္အမွ် အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈအသြင္သစ္ကို အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီး ေျပာင္းလဲလာႏုိင္အံ့၊ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာအံ့၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္အံ့၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို နည္းပရိယာယ္ ႂကြယ္ဝမွန္ကန္စြာျဖင့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္အံ့ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိေရာက္သည့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးလာအံ့၊ အတက္အက်ျမန္အံ့၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားအံ့၊ လူမႈကူညီေရးပရဟိတအသင္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးဒုကၡ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား တိုင္းျပည္ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ေပၚေပါက္အံ့၊ အေရးႀကီးထင္ရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဘးရွိအံ့ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဂႏၳႏၲရ ေရကိန္း မိုးကိန္းကား မိုးဦး၊ မိုးလယ္ေကာင္း၍ မိုးေႏွာင္းတန္႔အံ့၊ ေရဦးေရႀကီး၍ ေရလယ္၊ ေရေႏွာင္းေရနည္းအံ့ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အေဟာထုတ္ႀကံျပဳထားသည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္ ေန႔အလိုက္ေဟာကိန္း၊ လအလိုက္ေဟာကိန္း၊ အတာစကၡဳအလိုေဟာကိန္း၊ ရေသ့အလိုေဟာကိန္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ထြန္္ခ်၊ ပ်ဳိးႀကဲ၊ ေကာက္သားဝင္ရက္ေဟာကိန္းႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ဝါဆိုဝါကပ္ရက္မ်ား အပါအဝင္ အေသးစိတ္ အေဟာျပဳထားသည္ကိုလည္း ေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ သိရွိ၍ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရပါမူ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာသဘင္သႀကၤန္ပြဲသည္ ျမန္မာတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဆယ့္ႏွစ္လ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားထဲတြင္ အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အထူးျမတ္ဆံုးပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အတာေရသဘင္ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ၾကပါသည္။ ေရကစားျခင္း၊ မုန္႔လံုးေရေပၚျပဳလုပ္ဒါနျပဳျခင္း၊ စတုဒိသာေကြၽးေမြးျခင္း၊ အလွဴ ဒါနျပဳျခင္း၊ နိဗၺာန္ေစ်းျပဳကုသိုလ္ယူျခင္း၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲက်င္းပျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းကုသိုလ္ျပဳျခင္း၊ ႏွစ္ဦးဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ ေရလွဴျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ ေရသပၸာယ္ျခင္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္း၊ ရြာဦး
ရြာထိပ္ ၿမိဳ႕ဦးၿမိဳ႕ထိပ္တို႔၌ ကမၼဝါ၊ ပရိတ္၊ ပ႒ာန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းစသည့္ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားျဖင့္ စည္ကားသာယာခဲ့သည့္ ျမန္မာမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဤအစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ႏွစ္ရွည္လမ်ား တည္တံ့ေစခ်င္ပါေသးသည္။
ပလႅင္ရွစ္ခန္း ထီးျဖဴ ေတာ္ရွစ္စင္းႏွင့္ ခမ္းနားထည္ဝါစြာ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းႏွင့္ ေနလာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ခုနစ္ရက္သားသမီးအားလံုး သႀကၤန္ကာလကို ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖတ္သန္း၍ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳကာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုႏိုင္ၾကပါေစ၊ မေကာင္းေသာေဘး၊ မေကာင္းေသာဒဏ္၊ မေကာင္းေသာရန္၊ မေကာင္းေသာကံၾကမၼာ၊ မေကာင္းေသာၿဂိဳဟ္ဇာတာမ်ား ရာသက္ပန္ကင္းေဝးျခင္း၊ ေနလသဖြယ္ စည္းစိမ္ၾကြယ္၊ ကိုယ္ဝယ္ေန႔တိုင္း ရၾကပါေစ၊ ရန္သူတကာ သတၱဝါလည္း လြတ္ကင္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ျခင္း။
သိဒၶိရာဇာလူတကာလည္း ျမင္လွ်င္ျမင္တိုင္း ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ကိုင္ရာေဆး၊ ေရးရာအကၡရာျဖစ္၍၊ လက္ဆယ္ေခ်ာင္း ေဆးဆယ္လက္ျဖစ္ျခင္း၊ ရတနာေရႊေငြ အိမ္တိုက္ၿခံကား ဆယ့္တစ္ပါးေသာ ေလာကီစည္းစိမ္ဥစၥာရတနာမ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ စိန္၊ ေၾကာင္၊ နီလာ၊ သႏၲာ၊ ပုလဲ၊ ေဂၚမုတ္၊ ဥႆ ဖရား၊ ပတၱျမား၊ ျမ စသည့္ နဝရတ္ကိုးပါးမ်ား တိုးပြားရရွိပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေျပာသမွ်ဆိုသမွ် လုပ္သမွ်ကိုင္သမွ် ႀကံသမွ် စည္သမွ် အဝဝမွာလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာပြားမ်ား အားထုတ္ႏုိင္ျခင္း၊ ပီယသိဒၶိ၊ ဓနသိဒၶိ၊ လာဘသိဒၶိ၊ ေဘာဂသိဒၶိ၊ မေနာမယသိဒၶိ စသည့္ ေလာကီသိဒၶိ ဆယ္ပါးျဖင့္ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ အခါခပ္သိမ္း ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္ၾက၍ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ အခါခပ္သိမ္း ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစဟု ေတာင္းဆုမဂၤလာ ဆႏၵျပဳရင္း။ ။


Loading...