ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕ကို အႏုဖက္သြားေသာ MNDAA အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ cctv မွတ္တမ္းမ်ား ထြက္ေပါ္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕ကို အႏုဖက္သြားေသာ MNDAA အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ cctv မွတ္တမ္းမ်ား ထြက္ေပါ္


ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕ကို အႏုဖက္သြားေသာ MNDAA အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ cctv မွတ္တမ္းပုံ မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ အပါတ္က သတင္းျကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲသတင္းေပါ့။ မီးေတြေလာင္ ျပီး ေသနတ္သံေတြ ညံေနခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ေဟာ္တယ္တစ္ခုမွာ MNDAA စစ္သားမ်ား အႏုဖက္ခဲ့တဲ့ CCTV မွာတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Credit : Original uploaderLoading...