ေတဇလင္းအား ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Mister အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္း - Reader Myanmar

Latest Posts

ေတဇလင္းအား ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Mister အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္း
Mister Asian Myanmar 2016 ဆုရွင္ ေတဇလင္းအား ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Mister တစ္ေယာက္အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း Mister of Myanmar Organization မွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ စင္သီယာေနာ့ ဆိုသူမိန္းကေလးႏွင့္ လက္မထပ္ပဲ ၃ ႏွစ္ခန႔္ အတူေနထိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မိန္းကေလးတြင္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာခဲ့ၿပီး လက္ထပ္ေပါင္းသင္းတာဝန္ယူရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ယူျခင္းမရွိပဲ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ရန္သာ တိုက္တြန္းအႀကံေပးခဲ့သျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေျခာက္လ ရွိခ်ိန္တြင္ စင္သီယာေနာ မခံစားႏိုင္ေတာ့သည့္အဆုံး မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားလမ္းရွိ Orchid ဟိုတယ္တြင္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ၾကားကာ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး တာဝန္မဲ့သူ ေတဇလင္းအား ကာမလိမ္လည္ရယူမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။


အဆိုပါ စာတယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ Mister of Myanmar Organization တည္ေထာင္သူ CEO ေဇယံဟိန္းမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ အဆိုပါသတင္း မွန္ကန္သည္ျဖစ္ေစ မွားယြင္းသည္ျဖစ္ေစ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာၿငိဳးႏြမ္းေစသည့္အတြက္ ေတဇလင္းအား ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Mister အျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး အဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

Loading...