ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) - Reader Myanmar

Latest Posts

ေန႔စဥ္မိုးေလဝသသတင္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင္‌့ သာယာေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တိမ္အသင္‌့အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။
မနက္ျဖန္နံနက္ထိခန္႔မွန္းခ်က္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာႏိုင္ပါ သည္။ ႐ြာရန္ရာႏႈန္း (၆၀)ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တိမ္အသင္‌့အတင္‌့ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာမည္။
ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္။ လႈိင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ရွိမည္။
ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာႏိုင္ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္မနက္ျဖန္နံနက္ထိခန္႔မွန္းခ်က္။ အမ်ားအားျဖင္‌့ သာယာမည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္မနက္ျဖန္နံနက္ထိခန္႔မွန္းခ်က္။ အမ်ားအားျဖင္‌့ သာယာမည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္မနက္ျဖန္နံနက္ထိခန္႔မွန္းခ်က္။ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းမည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

Loading...