"ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၀င္းအတြင္းရွိ ဒုၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသႏၱာ၀င္းေက်ာ္၏ ရံုးခန္းတြင္ လူေသမွဳျဖစ္ပြား" - Reader Myanmar

Latest Posts

"ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၀င္းအတြင္းရွိ ဒုၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသႏၱာ၀င္းေက်ာ္၏ ရံုးခန္းတြင္ လူေသမွဳျဖစ္ပြား"


၁၇.၃.၁၇ ေန႕လည္ ၁၃၀၀ နာရီခန္႕မွာ စိမ္းလမ္း၊ ဗညားဒလရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕မွာေနတဲ့ ပုဒ္မ ၁၉(င) တရားခံ စုိးသီဟ(ခ)စုိးသူရ (ဘ)ဦးသန္းျမင့္ ဟာ သူ႕အေမျဖစ္သူ ေဒၚျမေအး (၅၁)ႏွစ္နဲ႕အတူ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးရွိ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသႏၱာ၀င္းေက်ာ္ ႏွင့္၄င္း၏အမွဳကိစၥအတြက္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရာ ေဒၚသႏၱာ၀င္းေက်ာ္မွ (တရားရံုးတြင္ အမွဳပင္မစစ္ေဆးရေသးဘဲ) တရားခံစုိးသီဟ(ခ)စုိးသူရသည္ ေထာင္ေျခာက္လက်သြားနုိင္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္တဲ့အတြက္ ၾကားရသူ တရားခံ၏မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚျမေအး(၅၁)ႏွစ္ဟာ ဒု-ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသႏၱာ၀င္းေက်ာ္၏ ရံုးခန္းတြင္းမွာပင္ လဲက်ၿပီးေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါတယ္။

သားျဖစ္သူစုိးသီဟ(ခ)စုိးသူရက ေအာ္ဟစ္ငုိေၾကြးျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚျမေအးေသဆံုးရျခင္း အျဖစ္မွန္ကုိ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တရားရံုးကလူအမ်ား သိရွိသြားေသာ္လည္း ဒဂံုၿမိ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ဒုၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသႏၱာ၀င္းေက်ာ္အား အမွဳမွ ဖယ္ထုတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားၿပီး ဒုၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသႏၱာ၀င္းေက်ာ္၏ရံုးခန္းအတြင္း တရားခံ၏မိခင္ေဒၚျမေအးလဲက် ေသဆံုးသြားေၾကာင္းကုိလဲ ေနရာလႊဲေဖၚျပ၍ ကြယ္လြန္သူ ေဒၚျမေအးသည္ တရားရံုးသုိ႕အလာ သတိလစ္ၿပီး ေသဆံုးေၾကာင္းဟုသာ ေသမွဳေသခင္း ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။
Loading...