ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အၾကံျပဳအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အၾကံျပဳအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္


အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံေစဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ရဲလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းေပးရန္ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
မတ္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရွန္ဂရီးလားဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရထံတင္သြင္းမည့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက မီဒီယာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရသို႔ တင္သြင္းမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာကူညီသြားလာခြင့္ေပးရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ေပးရန္တို႕ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ခ်င္ပါက စိစစ္ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ထိုေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္ေရးမ်ားကို တားဆီးရန္ကိုလည္း အၾကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ အားလံုးညီမွ်မႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခုကို ပိတ္သိမ္းရန္လိုအပ္ေနျပီး တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ အမုန္းပြားေအာင္ေျပာေနသူမ်ားကိုလည္း အေရးယူရန္ ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္႐ွိအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ လတ္တေလာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အျကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္အစီအရင္ခံစာတြင္ ေရ႐ွည္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း မစၥတာ ကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ကုိ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာ႐ွင္သံုးဦးႏွင ့္ျပည္တြင္းပညာရွင္ေျခာက္ဦးတို႔ျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးမွဖြဲ႕ စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွတစ္ဆင့္ အစိုးရထံတင္ ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Image may contain: 1 person, screen

Image may contain: 5 people, people sitting and indoor

Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor

Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor
Loading...