26.3.2017 နံနက္ပိုင္း ဓမၼသဘင္ LIVE အစီအစဥ္ - Reader Myanmar

Latest Posts

26.3.2017 နံနက္ပိုင္း ဓမၼသဘင္ LIVE အစီအစဥ္

26.3.2017 နံနက္ပိုင္း ဓမၼသဘင္ LIVE အစီအစဥ္
``အနဳေမာဒနာ ´´ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါၿပီ။
ေနရာ<> စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ့၊စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး မဟာသုေဗာဓာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ မဟာသမယဓမၼာ႐ုံႀကီးအတြင္း၊
VideoCamera <-> Yehtet Act
Admin <-> Dhamma Sahãya
Audio <->သုေဗာဓက အ႐ွင္ပညာနႏၵ
Loading...