ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းတစ္ခု မတ္လတြင္ ထုတ္မည္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းတစ္ခု မတ္လတြင္ ထုတ္မည္

– ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုျဖင့္ အထူးတံဆိပ္ေခါင္းတစ္ခုကုိ ထုတ္ေ၀သြားမည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကျငာခဲ့သည္။

“၀န္ႀကီးဌာနမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ပံုနဲ႔ထုတ္တဲ့ ပထမဆံုး တံဆိပ္ေခါင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဂုဏ္ျပဳဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားခဲ့ကာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တံဆိပ္ေခါင္း အခု ၃ သိန္း ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည့္ ဇူလုိင္လအထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမ်ား၊ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ား၊ အာဆီယံ ႏွစ္ပတ္လည္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အဆုိပါတံဆိပ္ေခါင္းကုိ အသံုးျပဳသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပံုျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းထု
တ္ေ၀ျခင္းမွာ ပထမဆံုး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းစုေဆာင္းသူမ်ားအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကုိကုိကမူ ယခုတံဆိပ္ေခါင္း ထြက္လာပါက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ပံုျဖင့္ထြက္ရွိသည့္ စတုတၳေျမာက္ တံဆိပ္ေခါင္းျဖစ္မည္ဟုဆုိသည္

“၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနက လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုနဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တံဆိပ္ေခါင္းထုတ္မယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္” ဟု ဦးကုိကုိ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ တံဆိပ္ေခါင္း၏ တန္ဖုိးမွာ ၅၀၀ က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ စာတုိက္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref : Irrawaddy

Loading...