တကယ္မွန္တယ္ေနာ္…မယံုမ႐ွိနဲ႔ လက္ ညႈိး နဲ႔ လက္သူၾကြယ္ ဘယ္ဟာပုိရွည္သလဲ ? - Reader Myanmar

Latest Posts

တကယ္မွန္တယ္ေနာ္…မယံုမ႐ွိနဲ႔ လက္ ညႈိး နဲ႔ လက္သူၾကြယ္ ဘယ္ဟာပုိရွည္သလဲ ?

လက္ သူၾကြယ္ ပုိရွည္ရင္ နံပါတ္ ၁

လက္ ညႈိး ပုိရွည္ရင္ နံပါတ္ ၂

အရွည္ ညီတူရင္ နံပါတ္ ၃

နံပါတ္ ၁ သမားသည္ = ရုပ္လွျပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ စိတ္ထက္ျပီး ရန္လုိသည္ စြန္႔စားလုိစိတ္ရွိသည္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းတတ္သွ္ ဝင္ေငြေကာင္းသည္ ။

နံပါတ္ ၂ သမားသည္ = မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားသည္ တစ္ဦးတည္းေနတတ္သည္ အခ်စ္ေရးတြင္အုံ႔ပုန္းျဖစ္ျပီး ဖြင့္ဟေျပာေလ့မရွိ တစ္ျခားလူ၏ အခ်စ္ကုိေတာ့ ျမတ္ျမတ္နုိးနုိးခံယူတတ္သည္ ။

နံပါတ္ ၃ သမားသည္ = ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လုိစိတ္ရွိ အခ်စ္ေရးမွာသစၥာရွိသည္ လက္တြဲေဖၚကုိ နူးညံ့စြာ ၾကင္ၾကင္နာနာဆက္ဆံ တတ္သည္ ။

ကဲ , friend တုိ႔ ဘာနံပါတ္လဲ ? ကုိက္ညီရဲ့လား ?
သင္ၾကည့္ၿပီးရင္ share ေပးၾကပါ

Credit မဂၤလာပါျမန္မာ


Loading...