ေႏြရာသီေရာက္ၿပီ … ကစားမလား …နားမလား (သားသား၊မီးမီးရွိသူမ်ား ဖတ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္) - Reader Myanmar

Latest Posts

ေႏြရာသီေရာက္ၿပီ … ကစားမလား …နားမလား (သားသား၊မီးမီးရွိသူမ်ား ဖတ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္)
Image may contain: one or more people, people standing, child and outdoor

အေျခခံပညာအဆင့္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ အတန္းအခ်ိဳ႕ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၿပီးေလၿပီ။ အတန္းအခ်ိဳ႕ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနဆဲ။ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္။
ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ မိမိကေလးငယ္မ်ားကို နားနားေနေန ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ျဖတ္သန္းေစမည္လား။ ဆယ္ရက္ခန္႔နား၊ က်ဴရွင္သြားေစဖို႔ စဥ္းစားေနၿပီလား။ ကေလးမ်ားကေကာ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္လိုပါသနည္း။
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဘာသာစကား သင္တန္းႏွင့္ ေႏြရာသီစခန္းသြင္း က်ဴရွင္ေၾကာ္ျငာမ်ားက ေနရာတိုင္းနီးပါး ေတြ႕ရသည္။ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုၿပီးခ်ိန္ ေႏြရာသီ က်ဴရွင္၊ သင္တန္းေၾကာ္ျငာမ်ားက စကားလုံး ေဝေဝဆာဆာႏွင့္ ဆြဲေဆာင္အား ေကာင္းေနျပန္သည္။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ လာမည့္စာသင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ မိမိသားသမီးကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးၾကေတာ့မည္။ မည္သို႔ ျပင္ဆင္ၾကမည္လဲ။
“အိမ္နားက ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းဆိုလား တက္ခ်င္တယ္ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆယ္ရက္ေလာက္ ေပးနားၿပီးရင္ အဂၤလိပ္သဒၵါ တက္ခိုင္းဖို႔ စဥ္းစားတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ မူလတန္းကေလးငယ္၏ မိခင္တစ္ဦးက သူ႔အစီအစဥ္ကို ရင္ဖြင့္သည္။
“ေနာက္ႏွစ္ စာေတြမလိုက္ႏိုင္မွာ စိုးလို႔” ဟု ၎က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။
ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ အေလ့အထတစ္ခုက လာမည့္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ အတန္းဘာသာရပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္သင္သည့္ က်ဴရွင္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ တက္ေရာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ အတန္းေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တြင္ အတန္းစာကို ေကာင္းစြာလိုက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးစိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က မိမိကေလးငယ္က သိၿပီး၊ ရၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလၽွင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ၾကားမႈကို စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာၿပီး ၿငီးေငြ႕စရာ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ စာသင္ခန္း အတြင္းရွိ အျခားကေလးငယ္မ်ား အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးသည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အတန္း ထိန္းသည့္အခါ အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။
ေႏြရာသီ အားလပ္ရက္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို အတန္းေက်ာင္းက်ဴရွင္မ်ား၊ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား တက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ မိဘမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ပင္ အျခားမတူညီေသာ အယူအဆရွိသည့္ မိဘမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။
ေႏြရာသီ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ခ်ိန္ ကေလးငယ္မ်ားကို အနားေပးသင့္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ သမီးႏွင့္သားကို ေႏြရာသီ က်ဴရွင္တက္ သင္ယူခိုင္း မည္မဟုတ္ဘဲ နားနားေနေန ကစားေစၿပီး ဇာတိနယ္ရွိ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားထံ အလည္အပတ္ခရီး ပို႔ေပးရန္ စဥ္းစားေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ဆိုသည္။
“ေက်ာင္းပိတ္ရက္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာကိုက နားသင့္တဲ့အခ်ိန္ နားဖို႔။ ေႏြရာသီက်ဴရွင္ မထားလို႔ ကၽြန္ေတာ့္သားသမီးေတြ ထူးညံ့မသြားဘူး” ဟု ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။
အထူးသျဖင့္ မူလတန္းဆင့္အ႐ြယ္ ေမြးစမွ အသက္ ၈ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္း (Holistic Approach) အရ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Physical Development)၊ သိျမင္မႈဆိုင္ရာ ဉာဏဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Cognitive Development)၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Social Development)၊ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Emotional Development) ႏွင့္ ဘာသာစကား တတ္သိမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Communication Development) နယ္ပယ္ငါးခုကို မၽွမၽွတတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားကဆိုထားသည္။
ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရး စိတ္ပညာဌာန အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က မူလတန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ပထမဆုံး အေနႏွင့္ ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မိဘမ်ားက အခ်ိန္ေပးသင့္ၿပီး ဒုတိယအေနႏွင့္ မိမိသား၊ သမီး မေရာက္ဖူးသည့္ အရပ္ေဒသ၊ မေလ့လာဖူးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာခြင့္ ေပးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳသည္။
ထို႔ျပင္ မိမိကေလးငယ္ စိတ္ဝင္စား၊ ဝါသနာပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကားခြင့္ျပဳသင့္ၿပီး လာမည့္စာသင္ႏွစ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ သင္ယူေစျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ဘဲ တစ္ေန႔လၽွင္ အမ်ားဆုံး သုံးနာရီခန္႔သာ အခ်ိန္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ရွင္းျပသည္။
တတိယတန္းေျဖဆိုမည့္ သားျဖစ္သူကိုလည္း စာဖတ္ဝါသနာပါေစရန္ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ အ႐ြယ္အလိုက္ သင့္ေတာ္မည့္စာအုပ္မ်ား ငွားေပး၊ ဝယ္ေပးကာ ေလ့က်င့္ ျပဳစုထားေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ စိတ္ဝင္စားရာ စာအုပ္မ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းရန္ အားခဲေနသည္ဟု ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ဆိုသည္။
“သားကေတာ့ ငယ္ေသးေတာ့ ဘာလုပ္ခ်င္ တယ္ဆိုတာ ထူးၿပီးေျပာတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ အေဆာ့မက္တယ္။ သင့္တင့္တာ ကစားခိုင္းမယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ ကေလးငယ္မ်ားကို အားကစားျပဳလုပ္ေစျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္မည့္အားကစား သင္တန္း၊ ဘာသာစကားသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း စသည္တို႔ကို တက္ေရာက္ေစျခင္း တို႔မွာ ၿမိဳ႕ျပ ယဥ္ေက်းမႈဟုပင္ ဆိုရမည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ Summer School ဟုေခၚၾကသည့္ ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ အလြန္ ေခတ္စားလွသည္။
နယ္ေဒသရွိ ေက်း႐ြာမ်ားမွ မိဘအခ်ိဳ႕လည္း ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ အားလပ္ရက္ မိမိကေလး ငယ္မ်ားကို မည္သို႔ျဖတ္သန္းေစမည္ကို မိမိအေျခအေန အလိုက္ စဥ္းစား၊ စိတ္ကူးထားသူလည္း ရွိပါေသးသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ လက္သမားျဖစ္သူ ဦးေမာ္တင္က ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သြားလာရေသာခရီးမ်ားတြင္ သားျဖစ္သူကို ဗဟုသုတရရန္ ေခၚသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
“ဥပမာ- ကၽြန္ေတာ္ ၿမိဳင္ကို ပစၥည္းဝယ္သြားမယ္ ဆိုပါေတာ့၊ ေတာၿမိဳ႕ဆိုေပမယ့္ သူတို႔ မျမင္ဖူးတာေတြ ျမင္စရာေတာ့ ရွိမွာပါ။ ေသာက္တတ္၊ စားတတ္သူနဲ႔ သြားရင္ အလုပ္အတြက္ မကဘူး သူ႔အတြက္ပါ အခ်ိန္ေပးရဦးမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သားနဲ႔ဆို သူ႔ကိုျပသင့္တာ ျပၿပီးရင္ ျပန္လာလို႔ရတယ္။ အခ်ိန္ကို လိုသလို လုပ္လို႔ရတယ္” ဟု ဦးေမာ္တင္ကဆိုသည္။
အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္လည္း ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မူလတန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ား နည္းတူ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိုယ္ကာယ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္သင့္ဆဲ ျဖစ္သည္။
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးစိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အ႐ြယ္သည္ ကေလးငယ္မ်ား ကဲ့သို႔ ေျပးလႊားေဆာ့ကစား သည္ထက္ အသင္းအဖြဲ႕၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကစားရေသာ ကစားနည္း၊ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။
“Structure Game ေတြ ကစားတဲ့အခါမွာ စည္းကမ္းအရ ဘယ္လိုလိုက္နာရတယ္ ဆိုတာလည္း သူတို႔နားလည္ေစတယ္။ ဆိုလိုတာက ကစားတဲ့အခါ လိုက္နာရတဲ့ စည္းကမ္းေဘာင္ အတြင္းက အႏိုင္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာလည္း သိေစတယ္။ ဆိုလိုတာက အားကစားစိတ္ဓာတ္ ရေစတယ္” ဟု ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။
“ဒါေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္ ေတြပဲ” ဟုလည္း သူကဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ အားကစားသင္တန္း တစ္ခုခုသို႔ မိမိသား၊ သမီး အပ္ႏွံ၊ သင္ယူေစမည္ ဆိုပါက သင္ယူမည့္ အားကစားနည္းႏွင့္ မိမိကေလး၏ အသက္အ႐ြယ္၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ကာ ယင္းသင္တန္းမွေပးသည့္ ျပင္းထန္သည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ိဳး ရွိ၊ မရွိ၊ သင့္ေတာ္၊ မသင့္ေတာ္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ျပန္သည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ဆ႒မတန္းေျဖဆိုမည့္ သမီးျဖစ္သူ က ေႏြရာသီ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ေရကူးႏွင့္ တိုက္ကြမ္ဒို သင္တန္းတက္ခ်င္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္စဥ္ကတည္းက ေျပာၾကားေသာ္လည္း အသက္အ႐ြယ္က ငယ္ေသးသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ထားမေပးခဲ့။ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာသိုင္းပညာကို သင္ၾကားရန္ အႀကံျပဳထားေသာ္လည္း သမီးျဖစ္သူ ဆႏၵရွိသည္ကိုသာ ဦးစားေပးထားမည္ဟု ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ အားကစားသင္တန္း သာမက အျခားေသာ ဘာသာစကားသင္တန္း၊ က်ဴရွင္၊ ေတးဂီတ၊ ပန္းခ်ီ စေသာသင္တန္းမ်ားသို႔ အပ္ႏွံမည္ဆိုပါက သင္တန္းႏွင့္ မိမိေနအိမ္ အကြာအေဝး၊ ကေလးငယ္ ျဖစ္ပါက မိမိကိုယ္တိုင္ ေန႔စဥ္သင္တန္းပို႔ႏိုင္၊ မပို႔ႏိုင္၊ သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားမည့္ပုံစံ၊ ေငြေၾကး စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။
ယခုအခါ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ က်ဴရွင္၊ ဘာသာစကား၊ ပန္းခ်ီ၊ ေတးဂီတ၊ အားကစား အစရွိသည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားအျပား ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိသား၊ သမီး အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွ တစ္ဆင့္ သင္တန္းမ်ားထံ စုံစမ္းေမးျမန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
မိမိကေလးငယ္ကို သင္တန္းတစ္ခုအပ္ႏွံမည္ ဆိုလၽွင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ တယ္လီဖုန္း မွတစ္ဆင့္ စုံစမ္းေမးျမန္း သည့္အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ေပး သြားေရာက္၍ သင္ၾကားေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ သင္ၾကားနည္း၊ သင္တန္း၊ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထား၊ ဆက္ဆံေရး၊ သြားလာေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က အႀကံျပဳသည္။
သင္တန္း အပ္ႏွံၿပီးလၽွင္လည္း အပ္ႏွံသည့္ သင္တန္း၏ အေျခအေနကို မိမိကေလးငယ္ မွတစ္ဆင့္ တစ္ေန႔တာသင္ၾကားမႈႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိ၊ မရွိ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ျပန္လည္ေမးျမန္းသင့္ၿပီး ကေလးငယ္အား သင္တန္းအႀကိဳ၊ အပို႔ ျပဳလုပ္စဥ္တြင္လည္း သင္တန္းမွ အျခားမိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။
ထို႔ျပင္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိမိသား၊ သမီး မည္သည့္အရာ စိတ္ဝင္စားသည္၊ မည္သည့္အရာ ဝါသနာပါသည္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာရန္လိုၿပီး ၎တို႔ ဝါသနာႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေစကာ စနစ္တက် ျပဳစုသင့္သည္။
အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ မိမိစိတ္ဝင္စား၊ ဝါသနာပါရာကို ေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္းသုံးနည္း ကိုလည္း ေလ့က်င့္ေပးသင့္သည္ဟု ၎က ထပ္မံအႀကံျပဳသည္။
သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ဂိမ္းမစြဲရန္ကိုမူ သတိထားရန္ သတိေပးသည္။
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကား စေတာ့မည္၊ မိမိသား၊ သမီးမ်ားကို မည္သို႔ ျဖတ္သန္းေစမည္ကို မိဘမ်ားက အေကာင္းဆုံး စဥ္းစားေပးရေတာ့မည္။
ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကမူ “ျပင္ဆင္ေပးတယ္ ဆိုတာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းတယ္။ Energy ကုန္လာတဲ့အခါ သူတို႔ကို Refilling ဆိုတာ ျပန္ျဖည့္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုတယ္” ဟု အႀကံျပဳသည္။
***
* * * * * * * * * * * * * * *
ေရးသူ ေနဇာေက်ာ္
The Voice
Loading...