လက္စတံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မခံရေစဖို႔ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္းေအာင္၀င္းခိုင္ ကုိ ကိုေနမ်ဳိးဇင္ေျပာျပီ - Reader Myanmar

Latest Posts

လက္စတံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မခံရေစဖို႔ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္းေအာင္၀င္းခိုင္ ကုိ ကိုေနမ်ဳိးဇင္ေျပာျပီ

ကိုေအာင္၀င္းခိုင္ အတြက္ စိတ္မေကာင္း။
ထိုးေၾကြးခံရသည္ ဆိုလ်င္ ပိုလို႕ ၀မ္းနည္းသည္။
လက္စတံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မခံရေစရန္ အထူး ဆုေတာင္းပါသည္။
တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူမ်ဳိး အမွန္တရား အတြက္ သစၥာရွိစြာျဖင့္ သတ္ျဖတ္ရန္ အမွန္တကယ္ ေစခိုင္းခဲ့သူ ရွိခဲ့ပါက ေဖၚထုတ္ရန္ ႏွင့္ သိန္းတစ္ေထာင္ကို မည္သူက မည္သည္႕ အတြက္ ေပးခဲ့သလဲ။

သို႕မဟုတ္ ကိုေအာင္၀င္းခိုင္ ဘယ္က ေန ဒီေငြကို ရခဲ့သလဲ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပါသည္။
စစ္တကၠသိုလ္ ၾကီး ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကို ေက်ာင္းေတာ္ဆင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေလးနက္ တည္ၾကည္စြာ ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္။ စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း မ်ား ထဲတြင္ အမွန္တရား အတြက္ ျပတ္သား ရဲ၀ံ႕သူမ်ားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း ကိုေအာင္၀င္းခိုင္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကျငာစာသည္ ကိုေအာင္၀င္းခိုင္ အပါအ၀င္ စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း ညီအကိုအားလံုး (အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားအခ်ဳိ႕ မပါ) အတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာျဖစ္ပါသည္။

လူသတ္ျခင္းသည္ မေကာင္း၊ အခေၾကးေငြေပးျပီး တပါးသူကို သတ္ခိုင္းသည္ ဆိုသည္မွာ စစ္သားလုပ္ခဲ့ဖူးသူ မ်ား အတြက္ ပိုလို႕ပင္ ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစသည္။ လစာေလးမွ က်ပ္သိန္းဂဏန္း အနည္းငယ္သာ ရခဲ့ဖူးသူ တပ္မေတာ္ အရာရွိ တေယာက္က က်ပ္သိန္း ေထာင္ဂဏန္းကို သံုးႏိုင္သည္ဆိုသည္မွာ ရိုးသားေသာ ၀န္ထမ္းေလာက အတြက္ ဆိုးရြားသည္႕ ေဖါက္ျပန္မႈမ်ား ၾကီးထြားခဲ့သည္ဟု အထုပ္ေျဖျပသလို ျဖစ္ေနသည္မွာ လည္း ခံျပင္းစဖြယ္ျဖစ္ေနေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုေအာင္၀င္းခိုင္ စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း ပီသလ်င္ ရဲ၀ံ့စြာျဖင့္ အမွန္တရား အတြက္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးပါ။

အကိုၾကီးျဖစ္ခဲ့သူ ကိုေအာင္၀င္းခိုင္ ေၾကာင့္ စစ္တကၠသိုလ္ ဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေစလိုပါ။ အမိစစ္တကၠသိုလ္သည္ အမွန္တရား အတြက္ ရင္မဆိုင္ရဲသူ သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိဟု က်ေနာ္ ခံယူပါသည္။ ယခုပို႕စ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေနမ်ဳိးဇင္ ၊ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း အမွတ္ (၄၆၇၆) ျပန္တမ္း၀င္ အမွတ္ ၾကည္း။

၂၉၄၄၄ အား ေၾကာင္းက်ဳိးမဲ့ေသာ ပုတ္ခတ္မႈမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ေ၀ဖန္မည္႕ မည္သည္႕ အဆင့္ မည္သည္႕ အပြင့္ မည္သည္႕ တိုက္ခိုက္သူကိုမဆို၊ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေထာက္ခံသည္႕ မည္သူ မဆို အား အြန္လိုင္းေပၚမွ လက္သီးပုန္း ပုဆိုးျခံဳသည္႕ ဆဲဆို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္႕ အစား အျပင္ေလာကတြင္ အခ်ိန္ မေရြး ဆံုေတြ႕ ေျဖရွင္း ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး ေ၀ဖန္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း စစ္တကၠသိုလ္ၾကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမတ္ႏိုးသူ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာ ေနာက္ေၾကာင္း သမိုင္းလံုသည္႕ စစ္သားေဟာင္း က်ေနာ္က စိန္ေခၚလိုပါသည္။

 ေနမ်ဳိးဇင္
ဖုန္း 09450058276 အမွတ္ (၆၁၃) စည္ပင္လမ္း၊ (၁၉) ရပ္ကြက္။ ေတာင္ဒဂံု။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

SUGGESTED NEWS


Loading...