ဦးကိုနီကို ဘယ္လို လုပ္ႀကံသြားတာလဲ.. ဦးကိုနီနဲ႔ အတူပါလာတဲ့သူက အေၾကာင္းစံုေျပာျပေနတာပါ...။ - Reader Myanmar

Latest Posts

ဦးကိုနီကို ဘယ္လို လုပ္ႀကံသြားတာလဲ.. ဦးကိုနီနဲ႔ အတူပါလာတဲ့သူက အေၾကာင္းစံုေျပာျပေနတာပါ...။
တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမွုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အနီးကပ္ရွိေနသူ ကိုတင္လိွုင္ ေျပာျပခ်က္ 

Loading...