ဝတ္မႈန္ေရႊရည္(ခ)ကစ္ကစ္ လိမ္တယ္။ - Reader Myanmar

Latest Posts

ဝတ္မႈန္ေရႊရည္(ခ)ကစ္ကစ္ လိမ္တယ္။
ဝတ္မႈန္ေရႊရည္(ခ)ကစ္ကစ္ လိမ္တယ္။

ကစ္ကစ္ေျပာေတာ့ ျဖဴသလား မဲသလား မသိဘူးဆို။မ်ိဳးကိုကိုစန္းကေျပာတယ္။သူ႔ကို By Name တပ္ၿပီးတိုင္ၾကားခံရတာပါတဲ့။အဲ့ဒါေၾကာင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သူကိုယ္တိုင္ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ တဆင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။From : http://www.myanmarload.com/news/2745

Loading...