ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ အလုပ္သင္ လူငယ္မ်ဳိးေတာင္ တစ္လေဒၚလာ(၇၅၀၀) ေလာက္ရရွိ - Reader Myanmar

Latest Posts

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ အလုပ္သင္ လူငယ္မ်ဳိးေတာင္ တစ္လေဒၚလာ(၇၅၀၀) ေလာက္ရရွိေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ အလုပ္သင္ လူငယ္တစ္ေယာက္ေတာင္ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္သား တစ္ဦး၏ လစာထက္ ႏွစ္ဆေလာက္ ပိုရေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

Glassdoor အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈက အေမရိကန္ရွိ အလုပ္သင္ လူငယ္မ်ား၏ လစာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္လ်က္ ရွိသည္။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္တိုင္း မန္လိုပါ့ခ္ရွိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ လူငယ္မ်ားကို အလုပ္သင္အျဖစ္ ေနရာေပးေလ့ရွိသည္။

Glassdoor က ထုတ္ျပန္ေသာ အလုပ္သင္လစာသည္ ေဒၚ လာ(၆၄၀၀) မွ ေဒၚလာ(၇၅၀၀) ၾကားေပးသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည္။ ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ လစာမွာ ေဒၚ လာ(၃၈၀၀) ၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။ Bloomberg က မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရလည္း တစ္လ ေဒၚလာရွစ္ေထာင္ထိ ရသူပင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ(၉၆၀၀၀)ေက်ာ္၀င္ေငြ ျဖစ္သည္။

လူမႈလံုၿခံဳေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြသည္ပင္ (၄၆၄၈၁ ဒသမ ၅၂) ေဒၚလာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အလုပ္သင္ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ သံုးလမွာပင္ ေဒၚလာ (၂၂၅၀၀) ေလာက္ထိ ရရွိႏုိင္သည္။ ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ေျခာက္လလုပ္မွရမည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။ လစာေကာင္းေကာင္းေပး႐ံု သာမက၊ အိမ္ခန္းအခမဲ့ေပးျခင္း၊ စရိတ္ၿငိမ္း အပန္းေျဖခရီးလႊတ္ျခင္းမ်ားလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က လုပ္ေပးေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ၊ ညစာကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္႐ံုး၀င္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အခမဲ့ စားေသာက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကား ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သင္မ်ား အားေပးသည့္ ပ်မ္းမွ်လစာ

၁။ Pinterest (ေဒၚလာ ၉၀၀၀)

၂။ Facebook (ေဒၚလာ ၈၀၀၀)

၃။ VMware (ေဒၚလာ ၇၅၀၀)

၄။ LinkedIn (ေဒၚလာ ၇၅၀၀)

၅။ Yelp (ေဒၚလာ ၇၂၀၀ - ၇၄၀၀)

၆။ Twitch (ေဒၚလာ ၇၂၀၀)

၇။ Uber (ေဒၚလာ ၇၂၀၀)

၈။ Microsoft (ေဒၚလာ ၇၂၀၀)

၉။ Google (ေဒၚလာ ၆၁၀၀ - ၆၇၀၀)

၁၀။ Twitter (ေဒၚလာ ၆၀၀၀ - ၇၀၀၀) 
messenger news journal


Loading...