ဦးကိုနီကို ပစ္သတ္ဖို႔လာတဲ႔ အဓိကတရာခံ လႊတ္ေၿမာက္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ဦးကိုနီကို ပစ္သတ္ဖို႔လာတဲ႔ အဓိကတရာခံ လႊတ္ေၿမာက္
-

ဦးကိုနီကို လက္ရွိသတ္တဲ႔ တရာခံက ေႀကးစားသတ္ခိုင္း တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဦးကိုနီကို ပစ္သတ္တာေစာင္႔ႀကည္႔ဖို႔ နဲ႔ ဦးကိုနီ မေသခဲ႔ရင္ ထပ္မံပစ္သတ္ဖို႔
အဓိက ေစာင္႔ႀကည္သူမွာ ဦးကိုနီ သတ္ခံရၿပီး တကၠစီေမာင္းႏွင္သူေတြ က တရာခံ ၀ိုင္းဖမ္းေနခ်ိန္ ေနာက္ကြယ္မွ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ၿပီးထြက္ေၿပးသြားသူ
ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရပါတယ္.
-
ဦးကိုနီကို လက္ရွိသတ္ခဲ႔တဲ႔ တရာခံမွာ မန္းေလးကို မႀကာေသးခင္
အခ်ိန္ကမွ ခိုင္းေစမွဳအရ ေရာက္ရွိ ေနသူၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွ ခိုင္းေစသူ မည္သူ ၿဖစ္ေႀကာင္းကို လက္ရွိတရာခံပင္ မသိေႀကာင္း မၿမင္ဖူးေႀကာင္း ဆိုပါတယ္။
-
လတ္တေလာ ၿပန္႔ႏွံေနသည္ ဦးကိုနီကို ပစ္သတ္ခဲ႔တဲ႔ ေသနတ္သမား
တရာခံ  ေသဆံုးသြားၿပီဆိုသည္ သတင္းမွာ လံုး၀မဟုတ္ပါ။
=====
ေပးပို႔ သူ ( ဘေကာင္း )

Loading...