ဖုန္းထဲမွ အျပာကားၾကည္႔ေနတဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ ရုပ္သံ ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚ - Reader Myanmar

Latest Posts

ဖုန္းထဲမွ အျပာကားၾကည္႔ေနတဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ ရုပ္သံ ေ၀ဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚ
မိခင္ျဖစ္သူနဲ႔ ေရကန္ေဘးမွာ ထိုင္ေနရင္း လက္ထဲမွာရွိတဲ႔ ဖုန္းကုိ စုိက္ၾကည္႔ေနတဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ပါ။
အေမျဖစ္သူေဘးမွာရွိေနပါလ်က္နဲ႔ ကေလးဘာေတြ ၾကည္႔ေနတယ္ဆိုတာကုိ သတိမမူနိုင္တဲ႔ ဒီမိခင္ဟာကေလးအငယ္တစ္ေယာက္ကုိေပြ႕ခ်ီထားပါတယ္။ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈေတြ အရ မိဘေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ လုပ္သမွ် ျပဳသမွ်ေတြကုိ ကုိယ္႔သားသမီးေတြ မျမင္သင္႔တာေတြ မျမင္ရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာကုိေထာက္ျပေျပာဆိုၾကပါတယ္။Loading...