ရင္သားေဖာ္တာေတြကို လက္ခံေပးဖုိ႔ အေပၚပိုင္းခၽြတ္ၿပီးလႈပ္႐ွားမႈျပဳလုပ္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ရင္သားေဖာ္တာေတြကို လက္ခံေပးဖုိ႔ အေပၚပိုင္းခၽြတ္ၿပီးလႈပ္႐ွားမႈျပဳလုပ္

အမ်ိဳးသမီးေတြေရာ အမ်ိဳးသားေတြပါ ပါဝင္ၾကတဲ့ Free the Nipple (ရင္သားထိပ္လြပ္လပ္ခြင့္) လႈပ္႐ွားမႈကို နယူးေယာ့့ခ္က ဘ႐ိုက္တန္ကမ္းေျခမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူ ၂၀၀ ေလာက္ ပါဝင္တဲ့ လႈပ္႐ွားမႈမွာ အေပၚပိုင္းေတြခၽြတ္ၿပီး ပါဝင္ခဲ့ၾကတာပါ။


အမ်ိဳးသမီးေတြေရာ အမ်ိဳးသားေတြပါ ပါဝင္ၾကတဲ့ Free the Nipple (ရင္သားထိပ္လြပ္လပ္ခြင့္) လႈပ္႐ွားမႈကို နယူးေယာ့့ခ္က ဘ႐ိုက္တန္ကမ္းေျခမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လူ ၂၀၀ ေလာက္ ပါဝင္တဲ့ လႈပ္႐ွားမႈမွာ အေပၚပိုင္းေတြခၽြတ္ၿပီး ပါဝင္ခဲ့ၾကတာပါ။


တနဂၤေႏြညေနပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ လႈပ္႐ွားမႈဟာ လူမႈကြန္ရက္ေတြေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး အခ်ိဳ႕လူမႈကြန္ရက္ေတြကေတာ့ ရင္သားထိပ္ေဖာ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးပံုေတြကို ဖယ္႐ွားခဲ့ပါတယ္။ရင္သားေတြေဖာ္ကာ ေနပူဆာလႈံခဲ့ၾကတာပါ။ ရင္ဘတ္ေတြေပၚမွာ Free the Nipple (ရင္သားထိပ္လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါ)၊ သာတူညီမွ်႐ွိပါ စသျဖင့္ စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေရးထားၾကပါေသးတယ္။ ဒီလိုလႈပ္႐ွားရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရင္သားေပၚေနတာကို လိင္ခြဲျခားမႈမ႐ွိဘဲ လက္ခံေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ပါတဲ့။

Source : Daily Mail
Duwun

Loading...