သတိ ရထားေပၚ တြင္ ဆင္ျခင္ပါ - Reader Myanmar

Latest Posts

သတိ ရထားေပၚ တြင္ ဆင္ျခင္ပါ

အထူး ရထားေပၚ  ေရာက္ ေရာက္ ခ်င္း ေနရာ လြတ္ၾကည့္ရင္း    ရထား နံရံတြင္  ကပ္ထားသည့္ သတိေပး တားျမစ္ခ်က္ စာတန္းႏွင့္ သေကၤတ ကို   ေတြ႕လိုက္ေသာ ပုဂၢလိက    သင္တန္းေက်ာင္း ဆရာမေလး အံ့ၾသသြားသည္။ ယင္း သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ တြင္  အနီေရာင္ ကန္႔လန္႔မ်ဥ္း  သံုးခု ပါ၀င္ၿပီး စာသား တစ္ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ ပထမ တားျမစ္ခ်က္ ႏွစ္ခု မွာ သူမေတြ႕ဖူးေနက်  တားျမစ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ေနာက္ ဆံုး တားျမစ္ခ်က္မွာ သူမ အတြက္ အထူးအဆန္း   ျဖစ္ေနသည္။ ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလို အဆုိပါ သတိ ေပးတားျမစ္ခ်က္ ကုိ လက္ထဲရိွ မုိဘိုင္းဖုန္း မွ ကင္မရာျဖင့္ ႐ုိက္ကူး ယူလုိက္သည္။ တားျမစ္ခ်က္ သံုးခု အနက္ သူမ ကုိ အံ့ၾသသြားေစ သည့္ အမွတ္ သေကၤတ မွာ မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာ က္်ားေလး မ် က္ႏွာ ခ်င္း ဆုိင္ အနမ္းေပးမႈ ကုိ အနီေရာင္ မ်ဥ္းျဖင့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကပ္လ်က္ စာသားမွာ ‘‘ခရီးသြားျပည္သူ မ်ား အေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္ေစမည့္ အျပဳ အမူမ်ား မလုပ္ရ’’ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိ ပၸာယ္မွာ ရထားေပၚတြင္ မနမ္းရ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုး ရပ္ကြက္ မ်ား ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး သည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား မ်ားကုိ ယခင္ က ေစ်းသည္ အမ်ားစုသာ လုိက္ပါ စီးနင္းသည့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ယာဥ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္မွ စ၍ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္း ေၾကာင္း မွာ ဂ်ပန္ေလေအးေပး စက္မ်ား ပါ၀င္ သည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားတြဲဆုိင္း မ်ားျဖင့္ စီးေနက် သူမ်ား အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘတ္စ္ ကား အသံုးျပဳသူ မ်ား၏ စိတ္ ကုိ ဖမ္းစားလုိက္သည္။  ေနာက္တစ္ ႏွစ္နီးပါး အၾကာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မွ ေလေအးေပးစက္ ပါ ရထား တစ္စီး   ထပ္မံေရာက္ရိွ လာခဲ့ သည္။

ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆုိသလို တတိယေျမာက္ ရထား တစ္စီး တိုးလာခဲ့သည္။ တုိက္ဆုိင္ စြာ ေလေအးေပးစက္ ပါ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား သံုးစီး ရိွေနခ်ိန္တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မွာ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ ပုိမုိဆိုး ရြားလာခဲ့သည္။ ယခင္က အေရးတယူ တန္ ဖုိးထားျခင္း မခံရသည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား မ်ားသည္ လက္ရိွ တြင္ ခရီးသည္ မ်ား အေပ်ာ္ စီးနင္းသည့္ အေျခအေန သုိ႔ ေရာက္ရိွလာ သည္။

ဘူတာ႐ံု မွ အပ မနားတမ္း ခုတ္ေမာင္းေနသည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား ခရီးစဥ္ကုိ ၿမိဳ႕တြင္း သို႔ အ ခ်ိန္တို အတြင္းေရာက္ရိွ လိုသူမ်ား အတြက္ အားကိုးရာ အျပင္ လူ ငယ္မ်ား အတြက္ ေပ်ာ္ပဲြစား ထြက္ ရာနယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ထားရ သည္။  ေလေအးေပးစက္ ေအာက္ တြင္ ေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်း မႈ တစ္ခုျဖစ္လာေသာ ဂိမ္းႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးစဲြ သူမ်ား အတြက္ သေဘာေခြ႕ စရာျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ခရီးစဥ္ အစအဆံုး ၂ နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါၿမိဳ႕ပတ္ ရထားမွာ ခ်စ္သူ စံုတြဲ မ်ား မ်က္စိက် စရာျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ ခ်စ္သူ စံုတဲြႏွင့္ တကၠ သုိလ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား လုိက္ပါ စီးနင္းေလ့ ရိွသည့္ အထူး ရထားေပၚ တြင္ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရ၊ အမိႈက္ မပစ္ရဟူ ေသာ တားျမစ္ခ်က္ ႏွစ္ခု အျပင္ ခ်စ္သူ စံုတြဲမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ တားျမစ္ ထားသည့္ အမွတ္သေကၤတ ႏွင့္ စာသား တစ္ခုကို တာ၀န္ရိွ သူ မ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ကပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ အေျခခံ လူ တန္းစားမ်ား အားကုိးရာ ႐ုိး႐ုိုးၿမိဳ႕ ပတ္ ရထားမ်ားေပၚတြင္ အထက္ ပါသေကၤတႏွင့္ စာသား မ်ားျမင္ ေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ေလေအး  ေပးစက္ အထူးရထားတဲြ မ်ားေပၚ တြင္သာ ျမင္ေတြ႕ ၇    မ ည္ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား ၂၃ စီး မွ အေခါက္ေရ ၂၁၅ ေခါက္ေျပးဆဲြ ေနလ်က္ ရိွသည္။ ေျပး ဆဲြ လ်က္ ရိွ သည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား ၂၃ စီး တြင္ စီးေရ ၂၀ မွာ ႐ုိး႐ုိး ရထား မ်ားျဖစ္ ၿပီး သံုးစီးသာ အထူး ရထားမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အထူးရထား သံုးစီး မွာ တစ္ရက္ လွ်င္ ၂၄ ေခါက္ေျပးဆဲြလ်က္ ရိွသည္။ အေျခခံ လူတန္းစား အမ်ား စုမွာ ႐ိုး႐ုိး ရထားကုိသာ စီးနင္း အသံုးျပဳေလ့ ရိွၿပီး အေပ်ာ္စီးနင္း သည့္ ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား၊ ခ်စ္သူ စံုတြဲ အမ်ားစုမွာ ေလ ေအးေပးစက္ ပါ အထူး ရထားကို လိုက္ပါေလ့ ရိွေၾကာင္း အသက္ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္ ရိွ လက္မွတ္စစ္ အရာရိွ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ‘‘ေစ်းသည္ တို႔၊ လက္လုပ္ လက္စားတုိ႔ လို အေျခခံ လူတန္း စား အမ်ားစု ကေတာ့ လက္မွတ္ ၀ယ္ မရမွသာ အဲကြန္း စီးတာ မ်ား တယ္။ အဲကြန္း ကေတာ့ အေပ်ာ္ စီးမ်ားတယ္။

႐ံုးပိတ္ရက္ေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းပိတ္ ရက္ေတြ မွာ စီးသူ ပိုမ်ားေလ့ ရိွတယ္’’ဟု ၎က ရွင္း ျပသည္။ အဆုိပါ ရထား စတင္ေျပးဆဲြ သည့္ အခ်ိန္က လက္မွတ္ခ ကို ေလးရာ က်ပ္သတ္မွတ္ ခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရိွ တြင္ သံုးရာ က်ပ္ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံေနသည္။ ‘‘ပုိက္ဆံ သံုးရာ ဆုိတာ အေျခခံလူတန္းစား အတြက္သာ တြက္ခ်က္ေနရ တဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးျဖစ္ တာ ။ ေက်ာင္းသား တုိ႔၊ စံုတဲြတုိ႔ အတြက္ေတာ့ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ သံုးရာ၊ ႏွစ္ေယာက္ ေပါင္း မွ ေျခာက္ရာ ပဲကုန္မွာ။ ေျခာက္ရာ ဆုိတာ ဒီေန႔ေခတ္ စံုတဲြ ေတြ အတြက္ ခက္ခဲ မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး’’ဟု အထက္ပါ လက္မွတ္ စစ္ က  ၎၏ အျမင္ ကိုေျပာသည္။ ေလေအးေပးစက္ ပါ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားေပၚ ရွိ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုႏွင့္ စာသား စတစ္ကာ ကပ္ ထားျခင္းမွာ  လူငယ္ မ်ား ႏုိင္ငံ ျခားသားမ်ားကို အတုခုိး မွားၿပီး လူ ႀကီး မ်ား၏ အျမင္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ သည့္အျပဳအမူ မ်ဳိးျဖစ္ေပၚ မလာ  ရန္ ႀကိဳတင္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးမွ ႐ုံ ပုိင္ခ်ဳပ္ ဦးၾကည္၀င္း ကဆုိသည္။

‘‘လူငယ္ေတြ ပိုရဲတင္းလာ မွာ စုိးရိမ္ လုိ႔ အဲဒီ သတိေပးစကား ေတြ ကပ္ႏွိပ္ ထားတာျဖစ္မွာပါ။ လုိအပ္လို႔ ကပ္ထား တာေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိသည္။ အဆုိပါ အထူး ရထား မ်ားကို မ်ားေသာ အားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၊ ေစ်းသည္ မ်ားက ဇိမ္ခံ စီးနင္းျခင္း မ်ဳိး မျပဳၾကေခ်။ သူတုိ ႔အတြက္ လက္မွတ္ခ ငါးဆယ္တန္၊ တစ္ရာတန္ ႐ုိး႐ုိးၿမိဳ႕ပတ္ ရထား မ်ား ကသာ အဓိက အားကိုးရာ။ ေရွာင္လႊဲ မ ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သာ အထူးရထားလက္မွတ္ ကို ၀ယ္ ယူျခင္းျဖစ္သည္။  တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား မ်ား၊ ခ်စ္သူ စုံတြဲမ်ားႏွင့္ အေပ်ာ္စီး သူမ်ားသာ အထူး ရထားကို တကူးတက  လုိက္ပါ စီးနင္းၾက သည္။ ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း ရွိ ဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္၊ အခ်ဳိ႕ အေအးဆုိင္ မ်ားတြင္ မဖြယ္ မရာမျပဳလုပ္ရ ဟူေသာ သတိေပးခ်က္ မ်ားေတြ႕ရေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယခု သတိေပးခ်က္ မွာ အနည္းငယ္ ဆန္းသစ္ေန သည္။

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်စ္သူ သက္ တမ္း ၂ႏွစ္ေက်ာ္ ခဲ့ၿပီ။ ရထားေပၚ မွာ ဘာမွ မ ဟုတ္တာ လုပ္ဖုိ႔မရွိ ဘူး။ ရထား ကို စီးေနက် မဟုတ္ ဘူး။ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု အေန နဲ႔ ပဲ စီးၾကည့္တာ။ သတိေပးခ်က္ ေတြ ကပ္တာက သူတုိ႔ အလုပ္လုိ႔ ထင္တယ္။ အဲဒီ သတိေပးခ်က္ ေၾကာင့္ စုံတြဲေတြ ဆင္ျခင္မယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ လူျမင္ကြင္းမွာ အရွက္ ရွိတဲ့ လူက အျမင္မေတာ္တာ မ လုပ္ဘူး။ လုပ္ခ်င္တဲ့ သူကေတာ့ လုပ္မွာပဲ။ အဲဒီ သတိေပးခ်က္ေတြ က သိပ္ၿပီး အက်ဳိး ထူးမွာေတာ့ မ ဟုတ္ဘူး ထင္တာပဲ’’ဟု ခ်စ္သူ လက္ကို ဆုပ္ကုိင္ ထားရင္း အ သက္(၂၂)ႏွစ္ အရြယ္   ကိုမ်ဳိး ေအာင္ ကေျပာသည္။

လူ႔ အခြင့္အေရး (Human Right) ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ပတ္ ၀န္းက်င္ ကို စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အရ ျဖစ္ေစ၊ အျပဳ အမူ အရျဖစ္ေစ အ ေႏွာင့္ အယွက္မျဖစ္ေစရေသာ ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က လက္ မခံသည့္ အျပဳ အမူ မ်ားကို ေရွာင္ ရွား သင့္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ  ေမာင္သာခ်ဳိ  က ၎၏ အျမင္ ကုိ ေျပာသည္။ အဆုိပါ သတိေပး တားျမစ္ ခ်က္ မ်ားမွာ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ျမင္တြ႕ရျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္ မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ထိခုိက္ေစ မည့္ အျပဳအမူ မ်ားကို လူ အမ်ားျမင္ကြင္း တြင္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ ရြယ္ သည္ ဟု ထင္ျမင္ၿပီး ယင္း တားျမစ္ခ်က္ ကို အဆုိး မျမင္မိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေဒါက္ တာညိဳညိဳသင္း ကသုံးသပ္သည္။ ၿမိဳ႕ပတ္ အထူးရထား တြဲ ဆုိင္း တြင္ ျမင္ေတြ႕ရ သည့္ သတိ ေပး တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လုိက္ပါ စီးနင္း သူမ်ား က အမ်ဳိးမ်ဳိးေ၀ဖန္လ်က္ ရွိသည္။

 ‘‘ထုိင္ခုံ ကလည္း က်ယ္ တယ္။ ဖက္ထား တာေတြေတာ့ ေတြ႕ရတယ္။ အမ်ား အားျဖင့္ ေစ်း သည္ေတြ မ်ား တယ္။ လူ အမ်ား အျမင္ မေတာ္ေအာင္ နမ္းတာ မ်ဳိး ေတာ့ မလုပ္ၾကဘူး ထင္ပါတယ္။ ပုံေလး ကေတာ့ နည္း နည္းဆုိး တယ္’’ဟု အဆုိပါ ရထားတြဲ စီးဖူး ေသာ SkyNet  ႐ုပ္သံ မီဒီယာ  အယ္ဒီတာ မစုစုႏုိင္ က မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။ ‘‘အလုပ္ ဆင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြ မွာ စီးတဲ့ သူလည္း မ်ားေတာ့ ဘယ္ သူမွ မဖြယ္ မရာ မလုပ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီ သတိေပး တားျမစ္ခ်က္ေတြ က နည္းနည္းေလး Overျဖစ္ေန တယ္လုိ႔ ထင္တာပဲ’’ဟုအသက္ (၂၃)ႏွစ္ အရြယ္ ဆရာမ မအင္ ၾကင္းျဖဴ  က ၎၏ အျမင္ကိုေျပာ သည္။

7Day Daily

Loading...