ျမန္မာ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ ၾကီးထြားမႈႏူန္း ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳအျမန္ဆံုးျဖစ္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ျမန္မာ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ ၾကီးထြားမႈႏူန္း ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳအျမန္ဆံုးျဖစ္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳအလ်င္ျမန္ဆံုး ၾကီးထြားလာေနေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ တတိယ ၃လပတ္အတြင္း တကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအရ တိုးပြားလာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳ ၈၇ သန္း၏ ၆ ရာခိုင္ႏူန္း (၅ ဒႆမ ၂၂ သန္း) သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္သည္ဟု Ericsson Mobility အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာသည္ ၎ထက္ လူဦးေရ အဆမတန္မ်ားျပားေသာအိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပီးလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူတိုးပြားမႈ ကမၻာတြင္ စတုတၳအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ အဆိုပါကာလအတြင္း အထက္ပါ ၃ နိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းသစ္ တိုးပြားမႈမွာ ၁၃ သန္း၊ ၇ သန္းႏွင့္ ၆ သန္း အသီးသီးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းသစ္တိုးပြားမႈ ၄ သန္းျဖင့္ လူဦးေရ ၁၇၄ သန္းရွိ နိုင္ဂ်ီးရီးယားနုိင္ငံထက္ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံက ၁ ဒႆမ ၂၂ သန္းပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရွရသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ ကမၻာ့မိုဘုန္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈႏူန္းသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ ၇ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံႏွင့္ ထပ္တူနီးပါရွိေၾကာင္း၊ ၁ စကၠန္႔တိုင္း အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိ မိုဘိုင္းလိုင္း ၂၀ အသစ္ဖြင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မိုဘိုင္းအင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရ ၂၀၁၅ တတိယ ၃လပတ္သည္ ၂၀၁၄ အဆိုပါကာလထက္ ၆၅ ရာခိုင္ႏူန္း ပိုမ်ားလာျပီး ဗီဒီယိုၾကည့္ရႈမႈတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“၂၀၂၁ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ မိုဘိုင္းေဒတာသံုးစြဲမႈအားလံုးရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဗီဒီယိုၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ သံုးစြဲၾကလိမ့္မယ္”ဟု ဆြီဒင္မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၺဏီ Ericsson Group မွ ဒု ဥကၠဌ Rima Qureshi က ေျပာသည္။ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတခုတည္းတြင္ပင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲမႈပမာဏ ၃ ဒႆမ ၆၉ ဘီလီယံ၊ ကမၻာ့သံုးစြဲမႈ၏ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိျပီး ယင္းေနာက္တြင္မွအာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကဇုန္မ်ားက အသီးသီး ေနရာယူထားၾကသည္။

“ေနာက္ ငါးႏွစ္ေလာက္ အာရွပစိတ္ဖိတ္ေဒသက နိုင္ငံေတြရဲ႕ မိုဘုိင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈက အားေကာင္းေနဦးမယ္။ အေရွကအလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကေဒသေတြမွာလည္း GDP တိုးတက္လာတာရယ္၊ လူငယ္ဦးေရ တိုးပြားလာတာေတြေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ အားေကာင္းလာမယ့္သေဘာ ရွိတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္သည္ ယခင္က မေျပာပေလာက္ေသာ သံုးစြဲမႈပမာဏမွ အလ်င္အျမန္တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၉ ရာခိုင္ႏူန္းခန္႔သာ မိုဘိုင္ဖုန္းအသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္ ၅၄ ဒႆမ ၆ ရာခိုင္ႏူန္းအထိ ရွိလာသည္။ ၂၀၁၈ တြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏူန္းခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Broadband အင္တာနက္ အသံုးျပဳရန္အလြယ္ကူမႈေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အေတြ႔အၾကံဳသစ္ကို ခံစားၾကသည္။

Ref;Investvine

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

Loading...